Skip to content

AGIM LAZE
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-03-02 10:12:36
JSON

NIPT: K31330005H
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Prodhime brumi.
Emërtime të tjera Tregtare: FURRE BUKE LAZE
Forma ligjore: Person Fizik
Viti i Themelimit: 11/05/2000
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Lloji i pronësisë: Private
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 19/06/2014, me ane te Kërkesës për vendosje barre sigurie mbi titujt e pronësisë Nr. 36101/8 Prot., datë 10.06.2014, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, u kerkua të mos lejohet tjetersimi i titujve te pronesise perfshi edhe shitblerje aksionesh, deri ne shlyerjen e detyrimeve tatimore nga ana e tatimpaguesit debitor, subjekti: " AGIM LAZE" , pajisur me NUIS (NIPT)- K31330005H.

II. Me date 27.04.2016, u vendos: Pushim i Perkohshem i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar"
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga Pandi Dardha, Godinë 1 Katëshe, ngjitur me Magazinën e Lori Kafesë

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 02.03.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2015
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 617 472,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -26 950,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 882 914,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 842 386,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -3 291 174,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -761 443,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -381 840,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:6 252 956,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:15 846 812,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 5 681 979,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 9 858 581,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 5 679 732,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 2 993 206,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 4 203 383,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016

Punuar Nga : A.Baja