Skip to content

Besnik Çera (Ish Besnik Cera)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-02-10 09:33:15
JSON

NIPT: K31427035Q
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Import-Eksport. Tregtim të materialeve industriale, ushqimore, imputeve bujqësore, blegtorale, makinerive dhe aksesorëve të punës në ndërtimtari, bujqësi, blegtori, materialeve kancelarie, paisjeve dhe pjeseve elektronike, materialeve elektrike, hidraulike, detergjentëve, gazra teknike, reagentë të ndryshme, pajisje dhe aparatura laboratorike, uniforma të ndryshme pune, materiale të ndryshme plastike. Tregtim të makinerive dhe aksesorëve të ndryshëm për fikjen e zjarreve. Tregtim të luleve dekorative, P.M.B-ve, M.M.SH.B-ve, plehra kimike dhe organike, fara dhe fidana, lëndë të para për ngrohje. Shërbime D.D.D, shërbime sanitare (pastrime dhe larjen e ambjenteve të ndryshme), projektim, ndërtim, rehabilitim të ambjenteve mjedisore të gjelbërta, të fushave të sportit dhe parqeve të ndryshme. Gërmime dherash, sistemime dhe pastrime inertesh, pregatitje dherishtesh të ndryshme në ambjente mjedisore. Punime të ndryshme elektrike, hidraulike, mekanike, elektronik, mirëmbajtje pajisjesh dhe aparaturash të ndryshme laboratorike. Projektim, ndërtim, rehabilitim, shërbim të plantacioneve të ndryshme bujqësore, pyjore dhe kullotave. Prodhim dhe shërbim të M.M.SH.B-ve. Dekorime për ambiente të ndryshme.
Emërtime të tjera Tregtare: Agromarket
Forma ligjore: Person Fizik
Viti i Themelimit: 06/03/2000
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Lloji i pronësisë: Private
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve
II.5.A - Prodhim dhe tregtim të produkteve të mbrojtjes së bimëve (produkteve të rrezikshme dhe me rrezikshmëri të lartë)
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr 11, Rruga “Dritan Hoxha”, ndërtesa nr.2, hyrja nr.3, kodi postar nr. 1026.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 10.02.2022
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Punuar Nga : A.Lala