Skip to content

M A R I N A
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-23 10:14:51
JSON

NIPT: K32130001R
Administrator: Tonin Marinaj
Objekti i Veprimtarisë: Tregtim me shumice dhe me pakice, import-eksport, tregtim te artikujve te ndryshem si: Industrial, elektroshtepiak, ushqimore, bujqesore, blektoral, material ndertimi, lende drusore, hidrosanitare, bime medicinale, transport te mallrave, makineri dhe pjese kembimi, karburante dhe lubrifikante si dhe lende djegese per popullaten me shumice dhe me pakice. Projektim dhe ndertim, te rrugeve, urave, godinave civile dhe ekonomike, veprave te artit, ujesjellesash, kanalizimesh, te mirembajtjes, rikonstruksionit te godinave dhe objekteve te ndryshme, veshje rrugesh, punime dheu, tarracime terrenesh, punime mbrojtje e sistemimi hidraulik, si dhe ne fushen e ndertimeve e projektimeve ne pergjithesi, ne fushen e shfrytezimit pyjor, sistemime, pyllezime te pyjeve. perpunim, prodhim dhe shitblerjen e lendes drusore si dhe eksport importin e tyre, hapjen e agjencive turistike e detare, ne fushen e ambientit publik, sistemim rregullim siperfaqesh te gjelberta, te pastrimit te mjediseve urbane, transport te mallrave dhe pasagjereve per llogari te shoqerise dhe per te tretet, aktivitet ne fushen e sipermarrjes, prodhim blloqesh betoni e beton armeje, materialesh inerte dhe te ndertimit si dhe shitblerjen dhe eksport importin e tyre.
Emërtime të tjera Tregtare: M A R I N A
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 26/04/1995
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me date 02/08/2011, me ane te vertetimit nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane - Nr.36649/1 Prot, date 13.07.2011 ku informohet se subjekti MARINA me NUIS (NIPT) K32130001R, rezulton i çregjistruar me date 30.05.2005.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Selite e Vogel, Irfan Tomini

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 23.05.2023
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise, Dokumenta te Ndryshme
Kthim Pergjigje date 13.07.2011
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja