Skip to content

Kujtim Drizari 
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-10-19 13:56:02
JSON

NIPT: K32409020T
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Botime, tipografi, redaktime, përkthime. Hapje dhe botim Gazete, Media Online, Studio Grafike-Dizajn, ideim, konceptim, realizime dekorative. Printime, shtypshkrime, broshura, katalogë, publikime. Stampime, dosje speciale, libërlidhje, koleksione. Produkte promocionale, reklama, sinjalistike. Kancelari, artikuj shkollor. Sisteme axes Controlli, karta, aksesore, shirita printimi, barcode. Vula dhe shirita bllokimi me Nr. serial të loguara. Brava me kod, kasaforta te blinduara. Tonera, bojëra, solucione shtypi dhe Paint. Pajisje për zyra, mobileri, elektrike, hidraulike, hidrosanitare, detergjentë. Produkte dhe pajisje mjekësore. Veshje dhe artikuj shqimorë. Inpute bujqësore dhe blegtorale. Pemë dekorative, farëra, fidanë, lule, plehëra kimike, pesticide. Instalim të Sisteme të Vëzhgimit me camera sigurie, alarmi, radio transmetues, impiante audio dhe ndriçim profesional. Shërbime konsulence dhe implementimi të internetit. Konceptim web dizajn dhe modelim website. Sisteme të integruara te IT-se dhe telekomunikacionit. Materiale konvencionale, Sinjalistike rrugore. Projektim, mbikqyrje, ndërtim, hidroizolim, lyerje, rikonstruksion, mirëmbajtje, kolaudim të veprave civile dhe industriale. Pjesë këmbimi të automjeteve, makinerive industriale. Furnizime materialo-teknike për hidroenergjitikën, termocentralet, rrjetin e shpërndarjes të energjise elektrike, industrisë nxjerrëse dhe përpunuese të hidrokarbureve dhe minerare. Eksport-import, prodhim dhe tregti me shumicë e pakice të artikujve të ndryshëm. Transport i mallrave dhe pajisjeve për të tretë.
Emërtime të tjera Tregtare: A.S.D-Studio
Forma ligjore: Person Fizik
Viti i Themelimit: 01.01.2003
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Lloji i pronësisë: Private
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Dajt, Linze , Rruga: Muhamet Deliu, Linze - Dajt. Zona Kadastrale 2460. Objekti Nr. Pasurie 192/41/23 1040

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 19.10.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -151 867,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 364 187,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:3 152 970,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:4 839 735,00
Punuar Nga : L.Kanani