Skip to content

SOPOT GERXHOLLI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-12-15 15:17:47
JSON

NIPT: K32513736B
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Magazimin çimentoje, prodhime betoni e tregtim te materialeve te ndertimit. Germime dhe transporte dherash.
Emërtime të tjera Tregtare: SOPOT GERXHOLLI
Forma ligjore: Person Fizik
Viti i Themelimit: 26/03/2003
Rrethi: Gjirokaster
Shteti ku vepron: Shqiperi
Lloji i pronësisë: Private
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Çështje Ligjore: Sipas Urdherit te leshuar me date 03.12.2021, eshte vendosur: masa e sekuestros konservative ne kuotat e debitorit “Sopot Gerxholli” PF me Nuis (Nipt)- K32513736B
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Gjirokaster, Cepo, CEPUN, Lagjja "Mulliri i Babait", rruga nacionale "Gjirokaster-Tepelene", godine 1-kateshe, nr.pasurie 146/9, zona kadastrale 1369

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 15.12.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2012-2013
Punuar Nga : L.Kanani