Skip to content

KLARIDA SEMANJAKU
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-06-14 08:14:26
JSON

NIPT: K32810428J
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Prodhimi, magazinim dhe perpunim i produkteve bujqesore, blektorale, industriale, tregtimi i tyre brenda dhe jashte vendit.Importimi dhe eksportimi i tyre dhe te tjera si lenda e pare per to. Makineri e paisje te ndryshme, perdorimi i tokes bujqesore ngritja e objekteve te nevojshme per te gjithe veprimtarine e mesiperme. Transport nderkombetar per vete per te trete dhe me qera. Tregtim artikuj ushqimore me pakice dhe shumice, importi dhe eksporti i tyre.Prodhim, perpunim dhe shperndarje me shumice e ushqimeve per njerez. Shitje me shumice e ushqimeve me origjine shtazore per njerez.Tregtimi me pakice e shumice i kafsheve te gjalla si dhe mbareshtimi i tyre. Bar- Kafe, Restorant.Tregtimi i kafsheve te gjalla per majmeri.
Emërtime të tjera Tregtare: FERMA SEMANJAKU
Forma ligjore: Person Fizik
Viti i Themelimit: 01.01.2003
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Lloji i pronësisë: Private
Femër/Mashkull: Femër
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Fier, ZHAREZ SHEQISHTE Rimorkio AAR 128
Fier ZHAREZ SHEQISHTE Gysemrimorkio AHR 254
Fier ZHAREZ SHEQISHTE Mjeti FR 39 56 D
Fier ZHAREZ SHEQISHTE Koke terheqese AA 667 CV
Fier, Mjeti Frigoriferik me targa AA 239 XF
Fier, ZHAREZ SHEQISHTE Rimorkio AAR 540
Fier ZHAREZ SHEQISHTE FR 13 92 D
Fier ZHAREZ SHEQISHTE Mjeti me targe AB 500 XH
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.1.B - Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)
II.3.C - Tregtia me shumicë e kafshëve të gjalla
VII.1 - Transport rrugor ndërkombëtar i udhëtarëve
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, ZHAREZ, SHEQISHTE Fshati Sheqishte, Rruga e Grupit te naftes, Objekti prane Grupit te naftes me nr. 2

Adresa:
Fier, Fshati Sheqishte, Rruga Demokracia, Godina nr. 70.
Fier, Fshati Sheqishte, Rruga Shen Maria, Godina nr. 1.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 14.06.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 2 598 976,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 1 316 299,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 523 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 5 343 037,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 2 963 868,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 8 771 025,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 1 172 298,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:59 822 673,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:28 092 641,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:5 583 296,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:172 323 777,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 162 177 039,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 181 796 310,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 115 183 005,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala