Skip to content

FIQIRI HOXHA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-08-27 10:36:05
JSON

NIPT: K33019826R
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Servis, shkaterim dhe tregtim te automjeteve te perdorura dhe pjeseve te tyre. Transport rrugor nderkombetar mallrash per te trete e me qira. Transport rrugor brenda vendit mallrash per te trete e me qira. Transport automjetesh per vete dhe te trete e me qira.
Emërtime të tjera Tregtare: FIQIRI HOXHA
Forma ligjore: Person Fizik
Viti i Themelimit: 20/01/2004
Rrethi: Kavajë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Lloji i pronësisë: Private
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: VII.3.B.1 - Autoriparimi i mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove
VII.2 - Transport rrugor ndërkombëtar mallrash për të tretë e me qira
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Luz i vogel VORROZEN Truall me siperfaqe 126 metra, Zona kadastrale 3817, Numer Pasurie 122/5.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 27.08.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 834 742,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 462 738,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 427 327,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 3 351 517,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 2 998 557,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 3 190 539,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 685 564,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 2 372 791,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:9 208 629,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:10 325 169,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:11 211 617,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:29 010 223,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:16 206 004,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:12 063 609,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 8 988 704,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 8 866 417,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala