Skip to content

BARDHYL TOSKU
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-11-26 09:59:38
JSON

NIPT: K33019864G
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Televizion kabllor (ASPARAG),sherbime me kabell,fiber optike,sherbim transmetimi IPTV.Sherbim interneti per abonente, jo per ente publike.
Emërtime të tjera Tregtare: Televizion kabllor ''ASPARAG''
Forma ligjore: Person Fizik
Viti i Themelimit: 20/05/2002
Rrethi: Rrogozhine
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Lloji i pronësisë: Private
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 29.10.2014, me ane te Urdhërit Nr.3131, Nr.13381 Prot "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore"Strati Bailiff's Service", drejtuar QKR, u urdherua te vendose masen e sekuestros konservative mbi aktivet e regjistruara prane jush qe zoteron pala debitore Bardhyl Tosku, person fizik regjistruar ne QKR me NIPT K33019864G, per ekzekutimin e urdherit ekzekutiv Nr.12674/U Akti, date 18.12.2013 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane. Keto aktive te qendrojne te bllokuara deri ne nje urdher te dyte.

II. Me date 10.12.2014, me ane te Urdhërit Nr.3131, Nr.15779 Prot, "Për Heqjen e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "Strati Bailiff's Service", drejtuar QKR, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e regjistruara pranë jush që zotëron pala debitore Bardhyl Tosku, person fizik regjistruar në QKR me NIPT K33019864G, për ekzekutimin e urdhërit ekzekutiv Nr.12674/U Akti, datë 18.12.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, duke revokuar urdhrin e mëparshëm nr. 13381 prot., datë 29.10.2014.

III. Me date 07.08.2019, u pezullua aktiviteti i shoqerise per nje periudhe te pacaktuar. Statusi ndryshoi nga “Aktiv” ne “Pezulluar”.

IV. Me date 16.08.2019, u aktivizua veprimtaria e shoqerise. Statusi behet “Aktiv”.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rrogozhine, Lagjja nr.1, rruga e Kavajes, banesa nr.2

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 07.01.2022
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Punuar Nga : A.Lala