Skip to content

Panajot Xhoxhi
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-10-26 07:37:38
JSON

NIPT: K34206438F
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Transport dhe tregtim te materialeve te ndertimit,materiale elektrike, hidraulike e vegla pune. Sherbime te ndryshme hidraulike dhe elektrike.Tregtim i kompjuterave dhe kancelari .
Emërtime të tjera Tregtare: PANAJOT XHOXHI
Forma ligjore: Person Fizik
Viti i Themelimit: 01.01.2003
Rrethi: Lushnje
Shteti ku vepron: Shqipëri
Lloji i pronësisë: Private
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1.Fier, Lushnje, Lagjja Kadri Qystri, Automjet Kamion, Marka Benz, Targa AA485 JE
2. Fier, Lushnje, Lagjja Kadri Qystri,godine 1 kateshe,Automjet Kamion,Marka Renault,Targe AA 849 FU.
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, Lushnje, Lagjja Kadri Qystri,godine 1 kateshe,brenda ish Ndermarjes Ushqimore.

Adresa:
Fier, Lushnje, Lagjja Kadri Qystri,godine 2 katshe,ne katin e pare,20m prane ish Fabrikes se Konservimit

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 26.10.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2008
Pasqyrat Financiare viti 2011
Pasqyrat Financiare viti 2012
Pasqyrat Financiare viti 2013
Pasqyrat Financiare viti 2014
Pasqyrat Financiare viti 2015
Pasqyrat Financiare viti 2016
Pasqyrat Financiare viti 2017
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 666 522,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 634 339,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 2 774 315,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 451 930,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 960 430,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 739 819,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 602 110,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 185 999,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 428 136,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 1 525 279,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 1 205 894,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:31 530 462,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:28 416 795,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:36 133 256,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:34 994 246,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:32 151 258,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:18 483 905,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 18 250 139,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 12 254 247,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 14 618 751,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 76 319 813,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 43 087 673,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : L.Kanani