Skip to content

Shehat Elezi
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-10-05 10:29:19
JSON

NIPT: K36313783O
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Tregti me pakicë për artikuj të përzier (Miell, Hime).Tregti me pakicë profile çeliku, çimento, rrjeta teli, hekur betoni, materiale dhe aksesorë ndërtimi e të ngjashëm.Import mallrash ushqimore dhe import të materialeve të ndërtimit.Transport malli për nevojat e biznesit dhe për të tretë.Tregtimi i farave e fidaneve.Tregtimi me pakicë i produkteve plehërues (plehërat kimike me rrezikshmëri).
Emërtime të tjera Tregtare: EKFASH 23 (Shehat ELEZI)
Forma ligjore: Person Fizik
Viti i Themelimit: 24.02.2004
Rrethi: Dibër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Lloji i pronësisë: Private
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1.Diber, Peshkopi, Mjet transporti, kamioçinë me targa AA 677 PD
2.Diber, Peshkopi, Kamionçina me Targa AB525BP
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Diber, Peshkopi, Lagjja "Treg", Rruga "Ismail Feta", Dyqani Nr.22/49, Z.K.Nr.2932/40 m poshtë urës.

Adresa:
1.Diber, Peshkopi, Lagjja "Treg", Rruga "Ismail Feta", Objekti Nr.05, Pasuria Nr.22/105-N8, Zona Kadastrale Nr.2932
2.Diber, Peshkopi, Lagjja “Dobrovë, Rruga” Abdulla Pashë Dodoshishti”, Shesh magazimi Nr.36/193, Z.K.Nr.2932/unaza e re

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 05.10.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -2 231 770,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 149 350,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:10 110 765,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:6 706 367,00
Punuar Nga : L.Kanani