Skip to content

Infotech ( ish "Mystar Albania")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-10-15 09:32:05
JSON

NIPT: K36419218I
Administrator: Neritan Hoxha
Objekti i Veprimtarisë: Tregti me shumice dhe pakice import eksport te mallrave te ndryshem ne çdo fushe si pajisje informatike, elektronike , mjekesore, si dhe pjisje per zyra dhe mobilim.Ndertim konfigurim dhe instalim te rrjeteve te ndryshem, Networking, Security, Access control etc, menaxhim energjie.Prodhim dhe asamblim te pajisjeve elektronike mjekesore etj.Prodhim, furnizim, vendosje pajisje hoteleri civile, mjeksore, ushtarake. Importin dhe tregtimin e letrave dhe shtypshkrimeve te ndryshme. Import dhe tregtim i pjeseve te kembimit per pajisje dhe makineri e mjete te ndryshme. Import dhe shitje e materialeve te kancelarise, leter, bojra printed, tonera,etj. Import dhe shitje e automjeteve te reja e perdorura si dhe shitje e pjeseve te kembimit per to.
Emërtime të tjera Tregtare: Mystar Albania
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 30.03.1998
Rrethi: Vlorë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I.Sipas Urdherit te leshuar date 01.12.2011, eshte vendosur : mases se sekuestros konservative ne aktivet e pales debitore “Infotech” shpk.

II. Sipas Urdherit te leshuar date 07.10.2015, eshte vendosur : mass e sekuestros konservative mbi 100% te kuotave te kapitalit te shoqerise Mystar Albania sh.p.k .

III. Sipas Urdherit te leshuar date 30.10.2015, eshte vendosur : Heqja e mases se sekuestros mbi 100% te kuotave te kapitalit te shoqerise “ Mystar Albania” shpk.

IV. Sipas Urdherit te leshuar date 23.06.2016, eshte vendosur : masa e sekuestros konservative ne aktivet e pales debitore Neritan Hoxha ne “Mystar Albania ” shpk.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Vlore, Rruga" Jeronim De Rada", Godina Nr 55

Adresa:
Tirane, Rruga "Mihal Durri", Nr.36, njësia Bashkiake Nr.7

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 15.10.2021
Statut i Shoqerise dhe Kontrate e Shitjes se Kuotave date 30.06.2001
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2008
Pasqyrat Financiare viti 2011
Pasqyrat Financiare viti 2012
Pasqyrat Financiare viti 2013
Pasqyrat Financiare viti 2014
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2015
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2016
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2017
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 202 663,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 287 080,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 77 442,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 93 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -6 768 926,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -13 778 120,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 468 005,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -4 007 485,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 1 969 830,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 1 846 401,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 4 275 140,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:6 119 921,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:5 863 486,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:29 752 868,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:22 881 495,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:7 485 750,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:10 102 949,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 8 335 688,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 5 836 082,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 44 150 652,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 37 936 329,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 72 681 231,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : L.Kanani