Skip to content

ZIHNI MUÇAJ
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-10-08 12:40:52
JSON

NIPT: K36526262K
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Tregtimi i materialeve te ndryshme per ujesjellsa, si edhe kryerja e punimeve ne kete fushe. Tregtim i materialeve elektrike industriale, civile, elektronike dhe ndriçues, si dhe realizimi i punimeve ne kete fushe. Tregtimi i pajisjeve i hidrosanitare dhe sisteme ngrohje , si dhe realizimi i punimeve ne kete fushe. Sherbim/riparim i makinave elektrike dhe i transformatoreve elektrik ( elektropompa, elektromotor, transformator ). Punime ndertimore, rikonstruksione godinash. Çdo aktivitet tjeter ekonomik qe do te konsiderohet i nevojshem dhe i dobishem per realizimin e qellimit te shoqerise e qe nuk bie ndesh me legjislacionin ne fuqi. Importim dhe tregtim me shumice dhe pakice te pajisjeve elektrike, hidraulike dhe hidrosanitare.Tregti me pakice mjete kancelerie. Veshje pune profesionale dhe matesa uji. Tregtim i tubave te te gjitha llojeveper ujesjellesa, tregtim i gomave , vajra dhe lubrifikante, aksesore mobilerie. Tregtim I lendes drusore te te gjitha llojeve, kondicionere, paisje elektroshtepiake, material pastrami dhe higjenosanitare, material te imta, konsfeksione, pesticide, shampoo, kozmetike, fidane dhe drure dekorative. Inerte, dysheke dhe çarçafe, rafte metalike dhe druri, pjese kembimi te te gjitha llojeve, bojera te te gjitha llojeve, materialendertimi, bujqesore, ushqimore. Transport mallrash dhe udhetaresh per vete dhe per te trete, sherbime kateringu, dhe organizim eventesh. Sherbim sistem vaditjesh.
Emërtime të tjera Tregtare: ZIHNI MUÇAJ
Forma ligjore: Person Fizik
Viti i Themelimit: 26.03.2003
Rrethi: Vlorë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Lloji i pronësisë: Private
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Vlore, Rruga" Gjergj Kastrioti", Lagjja 24 Maji, Pallati 3 Kullat, Kati 1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 08.10.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2009
Pasqyrat Financiare viti 2010
Pasqyrat Financiare viti 2011
Pasqyrat Financiare viti 2012
Pasqyrat Financiare viti 2013
Pasqyrat Financiare viti 2015
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2016
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2017
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 1 113 083,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 3 273 798,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 3 316 593,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 2 295 254,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 253 028,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 830 735,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 525 311,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 511 060,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 847 791,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 478 338,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -176 107,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:21 365 459,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:44 705 443,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:51 577 920,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:26 507 432,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:13 882 505,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:9 626 290,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 5 411 223,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 5 510 230,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 8 068 925,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 4 253 740,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : L.Kanani