Skip to content

"SHERLI" SH.P.K
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-11-10 14:55:34
JSON

NIPT: K37506605K
Administrator: Luan Belba
Objekti i Veprimtarisë: 1-Në fushën e tregëtisë tregëtim , magazinim dhe prodhim të të gjith artikujve ushqimor dhe industrial , blektoral , paisje idro sanitar , detergjent, artikuj shkollor , artikuj kozmetike, materjale ndërtimi, veshmbathje dhe konfeksjone, makineri e paisje pune , inport eksport.2Në fushën e ndërtimit ndërtime civile dhe industriale, turistike, ujsjellsa , rrugë dhe ura , mure mbajtse e prita, kanalizime , sistemime, projektime të zërave të më sipërm.3-Në fusha të tjera hapje bar restorante, kafe , internet kafe, hoteleri, pika servisi, lavazho, zyrë imobilare, agjensi turistike, transport udhëtarësh, brënda dhe jasht vëndit, transport mallrash. Parking privat.
Emërtime të tjera Tregtare: "SHERLI" SHPK
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 19/01/2000
Rrethi: Librazhd
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 39 300 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Elbasan, Prrenjas, Kamion Mercedes Benz LB 1918 A
Elbasan, Prrenjas, Kamion Man LB 2467 A
Elbasan, Prrenjas, Mercedes Benz me targe AA 147 AF
Elbasan, Prrenjas, Kamion Mercedes Benz AA 133 XK
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan, Prrenjas, Lagjja Nr 1, Rruga Nacionale Prrenjas -Elbasan, Banese Private nr 79, kati i 1-re.

Adresa:
Elbasan, Prrenjas, Rruga nacjonale Elbasan Korç,Ndërtesë private, hyrja e qytetit krahu i majtë përballë stacjonit të trenit.
Elbasan, Prrenjas, Lagjja Nr 1, Rruga Nacionale, ne token truall me zone kadastrale nr 2924, me nr pasurie 2/590.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 10.11.2021
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 14.07.2016
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 2 844 078,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 4 482 904,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 3 470 802,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 811 455,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 2 927 842,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 2 530 007,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 2 289 594,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 2 268 927,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 2 084 275,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:60 576 216,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:69 078 935,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:50 914 725,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:38 686 171,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:22 169 694,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:25 880 414,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 17 925 982,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 26 495 606,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 25 457 667,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala