Skip to content

Kastriot Zotaj
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-10-18 14:15:29
JSON

NIPT: K37506850R
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Tregti të gomave të automjeteve me shumicë dhe pakicë.Import-Export, blerje dhe shitje të gomave, makinerive dhe pajisjeve të gomisterive. Gomisteri dhe sherbime të tjera. Çfarëdo lloj aktiviteti tjetër në lidhje me veprimtarinë e sipër përpermendur i lejuar nga Legjislacioni Shqipëtar. Shrebime konvergjence . Tregetim baterish per automjete .Tregetim pjese kembimi te ndryshme per automjete , servis automjetesh .
Emërtime të tjera Tregtare: Gomisteri "GERI"
Forma ligjore: Person Fizik
Viti i Themelimit: 01.01.2003
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Lloji i pronësisë: Private
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Fier, MBROSTAR, URA MBROSTAR, Mjeti me targe AA 805 TK
Fier, Mjeti me targe AA 596 LM
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, MBROSTAR, URA MBROSTAR, Fshati "Mbrostar", rruga "Mbrostar Ura -Tirane", kilometri i pare.

Adresa:
Fier, MBROSTAR, URA MBROSTAR , Fshati Mbrostar Ura, Rruga Mbrostar Ura, z. Kadastrale 2636, nr. Pasurise 99/1.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 18.10.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese per PF 2018
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 8 061 211,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 6 259 129,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 12 896 838,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 6 680 776,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 060 556,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 854 538,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 583 076,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 164 793,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:173 559 500,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:156 251 137,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:157 088 022,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:103 311 593,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:41 930 291,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:22 446 036,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 7 537 832,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 5 402 198,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : L.Kanani