Skip to content

NAZMI DIDA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-07-17 13:49:52
JSON

NIPT: K37509245G
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Tregtim artikuj ndertimi.Shitje me pakice e shumice te artikujve hidrosanitare ,elektrike dhe mobileri.Transport mallrash.Punime ndertimi,kancelari.Sherbime pastrimi. Lavanteri. Prodhim, tregtim,montim,eksport reklamash,materiale elektrike,hidraulike dhe mekanike.Tregti materiale pastrimi,kancelari.Prodhim,punime,tregtim duralumini,punime druri dhe plastike,punime etalbont,fasada xhami etj.Lyerje te te gjitha llojeve.Dekor,ndriçim dhe sinjalizim urban.Ndertim dhe rikonstruksione te ndryshme.Sherbime dhe pastrime fasadash.Blerje dhe shitje te materialeve elektronike dhe teknologjike.Tregti me pakice te artikujve higjienosanitare.Materiale dezinfektimi, deratizimi,dezinsektikim,materiale pastrami.Materiale didaktike mesimore,axhusterie etj.Sherbime mirembajtje,nderrim pjesesh te motogjeneratorit.Blerje ene kuzhine dhe paisje te tjera. Tregtim, kolaudim dhe rimbushjen e mjeteve te mbrojtjes kundra zjarrit.Prodhim dhe tregtim I uniformave, veshjeve dhe paisjeve te buta per spitale,polici,kulinari etj.Tregti dhe sherbime me bojra,llak dhe solucione te ndryshme.Blerje artikuj sportive,mesimore dhe gjimnastikore.Transport per vete dhe per te trete.Pllaka dhe paisje hidraulike,hidrosanitare dhe termosanitare.Mallra industrial te lendeve te para e materialeve te ndertimit si dhe makineri ndertimi dhe pjese kembimi per to.Transport mallrash brenda dhe jashte vendit.
Emërtime të tjera Tregtare: NAZMI DIDA
Forma ligjore: Person Fizik
Viti i Themelimit: 20/03/2000
Rrethi: Kukës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Lloji i pronësisë: Private
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Kukes, Lagjja Nr.3, Rruga Shqiponja, Kamion Mercedes Benz 914 me targe KU 3762 A.
Kukes, Volkswagen CADDY me targe AA 120 VE.
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Kukës, Lagjja Zona Industriale , Rruga Mehmet Hoxhe Brruti, Zona Kadastrale Nr.2315, Nr. Pasurie 43/43-N2.

Adresa:
Kukes, Lagjja Nr.3, Rruga Shqiponja, Zona Kadastrale Nr.2315,Nr.Pasurie 35/33.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 17.07.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 876 988,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 934 160,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 339 614,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 198 099,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 827 084,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 332 483,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 419 728,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 072 498,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -651 305,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:36 325 583,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:43 488 913,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:26 265 740,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:22 864 554,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:25 338 074,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:16 549 659,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 16 106 082,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 25 014 147,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 10 845 192,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala