Skip to content

TRANS - EUROPEAN ENERGY B.V.
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-07-26 12:39:05
JSON

NIPT: K42423007R
Administrator: Edmond Falcione
Objekti i Veprimtarisë: Import-Eksport, tregti me shumice, transport te gazit, nafte e paperunuar, lende djegese, bitum, gaz i lengshem, per perdorim shtepiak dhe industriale, vaj lubrifikante, produkte speciale.Ndertim i depozitave te naftes, lende djegese, gazit te lengshem dhe vajrave lubrifikante.Ndertim dhe ngritje e pikave per mbushjen e gazit te lengshem. Ndertim dhe instalim i depozitave te gazit te lengshem, per perdorim shtepiak dhe industriale. Pika karburanti private apo shteterore me ngjyra dhe marke ekskluzive, per furnizimin e nenprodukteve te naftes. Ndertim i hoteleve, restoranteve, serviseve te makinave e garazheve te lidhura drejteperdrejte me serviset e makinave.Lidhja e marrveshjeve dhe/ose kontratave me subjekte, persona fizike apo juridike, rezidente ne RSH apo vende te tjera, per realizimin e qellimit te shoqerise.Blerja dhe shitja e pasurise se paluajtshme. Çdo veprim tjeter financiar per ushtrimin e objektit.
Emërtime të tjera Tregtare: TRANS - EUROPEAN ENERGY B.V.
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 07/12/2004
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Hollande
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 500 000,00
Numri i pjesëve: 1 000
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: Trans- European Energy B.V., person juridik i se drejtes hollandeze, me seli ne Amsterdam, Amsteldijk 166-6, 1079 LH, regjistruar prane Dhomes se Tregtise Amsterdam nr.34190831, perfaqesuar ligjerisht per regjistrimin e shoqerise Trans- European Energy B.V. sh.a nga Alban Caushi, sipas vendimit te bordit drejtues te shoqerise date 26.11.2004. Sipas Akt themelimit dhe Statutit te Shoqerise
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Andia Pustina; Jonida Balilaj; Antonio Ruscitto
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me date 01.07.2021, me vendim te aksionerit te vetem, u vendos : Pezullim Aktiviteti. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar".
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë. Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga Ibrahim Rugova, Pallati 21/4, Kati 1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 26.07.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise; Dokumenta te Ndryshme
Vendim i Aksionerit te Vetem, Zmadhim Kapitali date 11.01.2016
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2008
Pasqyrat Financiare 2009
Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat7Financiare 2017
Pasqyrat7Financiare 2018
Pasqyrat Financiare 2019
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -296 267,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -80 352,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -183 520,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -7 965 972,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -13 559 011,00
Punuar Nga : A.Baja