Skip to content

TEQJA INTERNATIONAL Zotëruese e një konçesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-05-12 12:41:27
JSON

NIPT: K43301801V
Administrator: Petrit Keqaj
Objekti i Veprimtarisë: Shoqeria ka per objekt kryerjen e cdo veprimtarie te ligjshme dhe/ose te angazhohet ne cdo lloj aktiviteti sipas legjislacionit shqiptar per tregtimin me shumice te produkteve industriale,importin,eksport-importin e produkteve industriale,prodhimin e produkteve industriale dhe cdo lloj aktiviteti tjeter dytesor qe lidhet me ushtrimin e aktiviteteve te mesiperme,si dhe por pa u kufizuar ne ,prodhimin ,tregtimin,shitjen me shumice ose pakice,import-eksport te tubave plastike dhe rekorderi plastike.Shoqeria do te ushtroje cdo lloj aktiviteti qe lejohet nga ligji.
Emërtime të tjera Tregtare: TEQJA INTERNATIONAL
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 02/06/2004
Rrethi: Rrogozhine
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 778 649 000,00
Numri i pjesëve: 778 649
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: HIDRO POWER PEQIN, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, themeluar me 01.12.2011, me NIPT L12414016P, me seli qendrore ne Tiranë, Kashar, Yrshek, Godinë 2 katëshe pranë Megatek dhe me përfaqësues ligjor Dionis Teqja. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 12.05.2022
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Endri Xhori; Dionis Teqja; Arjola Kumbara
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1.Tirane, Rrogozhine, Volkswagen Jetta , gri me Targe AA 948 NR
2. Tirane, Rrogozhine, Kamion tip Daimler Chrysler me targe AA 885 CL
3. Tirane, Benz Mercedes, TR 3845 L
4. Tirane, Rrogozhine, Volkswagen Crafter, i bardhë, me Targë AA 782 JG
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Çështje Ligjore: Me date 08.06.2005, eshte realizuar ndarja e shoqërisë "A.Teqja" dhe mbyllja e saj pa likujdim. Shoqeria "A.Teqja" transferon pasurinë e saj tek shoqeria "Teqja International"sha dhe ne shoqerine "Teqja"shpk sipas bilanceve.Pas transferimit te shoqërisë aksionere te shoqërisë mbeten Dionis Teqja i cili zoteron 591.773 aksione ose 76% ose 591.773.000 leke dhe Fondi Shqiptar -Amerikan i Ndermarjeve i cili zoteron 186.876 aksione ose 34% ose 186.876.000 leke te kapitalit.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rrogozhine

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 12.05.2022
Statuti fillestar i Shoqerise dhe dokumenta te ndryshme
Statuti i Shoqerise
Kontrate e shitjes se aksioneve date 13.11.2009
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2007
Pasqyrat Financiare viti 2008
Pasqyrat Financiare viti 2009
Pasqyrat Financiare viti 2011
Pasqyrat Financiare viti 2012
Pasqyrat Financiare viti 2013
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2014
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2015
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2016
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2017
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 6 949 338,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 6 984 381,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 4 673 254,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 4 168 398,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 778 847,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 2 480 815,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 5 376 758,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 6 624 044,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 5 971 978,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 7 356 300,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 5 972 912,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 9 078 734,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 3 897 879,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:253 594 786,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:271 597 136,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:208 206 264,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:376 166 574,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:213 120 775,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:231 684 671,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 328 044 677,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 340 596 125,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 220 352 594,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 198 772 722,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 453 100 153,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 432 807 870,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 390 191 096,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : L.Kanani