Skip to content

D E N I S A
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-24 08:14:21
JSON

NIPT: K52304003D
Administrator: Mimoza Çobo
Objekti i Veprimtarisë: Import-eksport dhe shitje me shumice dhe pakice materialeve te ndryshme te drurit, lendeve te para e ndihmese per mobileri, parkete, aksesore mobilerie. Transport i mallrave brenda dhe jashte vendit . Kryerja e aktivitetit per investimin ne fushen e ndertimit, ne komplekse civile, turistike, industriale, sociale, komplekse te tregtimit dhe te sherbimit, bar, restorant, hoteleri etj. Pjesemarrje ne projekte ndertimore si sipermarres, investitor, konsulent, si dhe marrjen persiper te menaxhimit te tyre ne perputhje me legjislacionin ne fuqi, etj. Dhenie me qera e objekteve per perdorim personal dhe biznesi, projektimi dhe zbatimi i veprave ndertimore si vijon: ndertime me karakter civil dhe ekonomik /industrial, punime / germime dhe sistemime dheu, tarracime terrenesh, rikonstruksione godinash civile dhe ekonomike/industrial, ndertime komplekse shume kateshe civile, turistike, bujqesore, veshje fasadash, ndertime me konstruksione metalike, montime panelesh metalike, dhe ndertime te specializuara te kapanoneve industriale, si dhe ndertimeve shtepish apo ndertime industriale me lende te pare druri, asfaltime rrugesh, hapje kanalesh si dhe cdo ndertim tjeter me karakter civil dhe ekonomik. Zhvillimi dhe ndermjetesimi i projekteve per rikonstruksionin e ndermarrjeve industriale. Blerje-shitjete pasurive te luajtshme dhe te paluajtshme (prona te ndryshme, si troje, toka bujqesore, apartamente banimi, ambiente sherbimi dhe tregtimi etj, pasuri keto ne pronesi te shoqerise ose ne pronesi te shoqerive te tjera, personave fizik apo juridike, te cilet e autorizojne per perfaqesim shoqerine per blerje,shitje. Kryerje te veprimtarive tregtare per zbatimin, zhvillimin, menaxhimin e zonave civile ,industriale, turistike, si dhe sherbimeve te tjera te ngjashme te lidhura me to. Kryerja e veprimtarive tregtare ne fushen e ndertimit, per prodhim dhe shit-blerje te materialeve te ndertimit. Ndertime civile dhe urbane. Projektim arredim i brendshem.
Emërtime të tjera Tregtare: D E N I S A
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 29/09/2005
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 483 742 000,00
Numri i pjesëve: 4
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Vaqarr Rruga Prushit

Adresa:
I. Durres Kruje Lagja Aramenas, Toke Are (prane rruges nacionale)
II. Durres Fushe Kruje Aramenas Daimler Chrysler 416 Cdi, ATP, ngjyra Portokalli, me targa AA551 XA, Nr.Shasise WDB9046131R645729
III. Tirane Vaqarr Furgon Ngjyra e bardhe tip ATP Daimler Chrysler me targe AA 892 LG
IV. Tirane Vaqarr Trajler me targe ADR 040
V. Tirane Vaqarr Are+Truall, Zona Kadastrale Nr 3712, Nr Pasurie 294/66, Vol 14, Fq 84
VI. Tirane Vaqarr Prush Rruga e Prushit, Zonë kadastrale, nr.3712, nr. pasurie 291/17
VII. Tirane Ndertim per vete ,are zona kadastrale nr3712, nr.pasurie 294/33, Vol.15 faq 32 1041
VIII. Tirane Vaqarr Automjet Kamion me targe AA 853 LD
IX. Tirane Rruga e Arbanes,Lagjja Myrtaj 1041
X. Tirane Vaqarr Automjet Marka "VOLKSWAGEN", Tipi CADDY VAN, me targa AA 0883 UO, Ngjyra e bardhe, Nr. I SHASISE VW1ZZZ2KZ6X009060
XI. Durres Fushe Kruje Arrameras Daimler Chrysler 815 Cdi, Kamion, ngjyra e blu me targa AA 551 HG
XII. Tirane Vaqarr Mjeti koke terheqese Volvo, viti prodhimit 2015, me nr shasie YV2RT40A2FB743390, targa AB289FK
XIII. Tirane Vaqarr Prush Automjet tip Trajler me targe ABR 790
XIV. Tirane Vaqarr Terheqes SCANIA A4X2 e zeze me targe AA 804 YH me nr shasie XLER4X2005270850
XV. Durres Fushe Kruje Arrameras Daimler Chrysler 416 Cdi, ATP, ngjyra e bardhe me targa AA 071 MY

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 23.04.2024
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Dokumente të Ndryshme
Vendim i Ortakut të Vetëm, Zmadhim Kapitali datë 09.07.2007
Raport i Ekspertit Kontabël për Zmadhimin e Kapitalit datë 08.07.2007
Vendim i Ortakut të Vetëm, Zmadhim Kapitali datë 11.07.2008
Vendim i Ortakut të Vetëm, Zmadhim Kapitali datë 22.06.2009
Vendim i Ortakut të Vetëm, Zmadhim Kapitali datë 20.06.2012
Vendim i Ortakut të Vetëm, Zmadhim Kapitali datë 21.06.2013
Vendim i Ortakut të Vetëm, Zmadhim Kapitali datë 19.06.2014
Vendim i Ortakut të Vetëm, Zmadhim Kapitali datë 30.06.2015
Vendim i Ortakut të Vetëm, Zmadhim Kapitali datë 05.05.2016
Vendim i Ortakut të Vetëm, Zmadhim Kapitali datë 31.05.2017
Vendim i Ortakut të Vetëm, Zmadhim Kapitali datë 27.04.2018
Vendim i Ortakut të Vetëm, Zmadhim Kapitali datë 23.07.2019
Vendim i Ortakut të Vetëm, Zmadhim Kapitali datë 12.10.2020
Kontratë Dhurimi Kuotash datë 25.03.2021
Vendim i Asamblesë së Ortakëve, Zmadhim Kapitali datë 29.06.2021
Vendim i Asamblesë së Ortakëve, Zmadhim Kapitali datë 02.03.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 112 030 139,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 89 684 105,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 76 056 714,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 83 157 187,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 78 159 671,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 71 331 761,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 63 501 170,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 61 317 675,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 59 093 062,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 48 926 089,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 38 746 280,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 33 143 566,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 25 855 623,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:2 922 263 298,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:2 447 826 969,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:2 151 576 374,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:2 479 156 527,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:2 591 604 455,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:2 550 099 481,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:2 394 707 411,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:2 302 910 812,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 2 104 192 517,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 1 556 834 747,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 1 214 352 215,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 1 080 320 235,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 763 641 780,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : P. Nikolli