Skip to content

ILIRIAN OSMANI (ish "Ilirian Osmani")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-10-06 13:17:50
JSON

NIPT: K56321820T
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Tregtim i artikujve te ndryshem industriale, ushqimore dhe materiale ndertimi, magazinim çimento dhe materiale te tjera ndertimi me shumice e pakice.Transport mallrash per nevojat e veta per te tretet dhe me qera brenda dhe jashte vendit.
Emërtime të tjera Tregtare: ILIRIAN OSMANI
Forma ligjore: Person Fizik
Viti i Themelimit: 01.01.2005
Rrethi: Gramsh
Shteti ku vepron: Shqiperi
Lloji i pronësisë: Private
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
VII.2 - Transport rrugor ndërkombëtar mallrash për të tretë e me qira
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan, Gramsh, Lagjja"Holta"Ndertese private 2 kateshe,kati 1.Prane nenstacionit elektrik.Terheqes.Marka Man.Tipi TGA 18-4 .Gr 1643 B. Gjysem riimorkio. Marka "SLHMITZ" Gr 1626B.

Adresa:
Elbasan Gramsh, Lagjja Cekin,Zona kadastrale nr 1362,ndertese private me nr pasurie 52/7 dhe 52/10.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 06.10.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2012
Pasqyrat Financiare viti 2013
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2014
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2015
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2016
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2017
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 2 880 757,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 2 718 122,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 4 823 639,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 4 831 124,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 5 874 195,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 2 964 129,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 667 451,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 654 302,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 1 361 580,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:84 586 030,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:63 898 910,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:86 418 975,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:89 241 855,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:69 464 555,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:61 649 892,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 38 160 531,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 32 580 972,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 27 840 892,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : L.Kanani