Skip to content

UJESJELLESI SH.A. NOVOSELE
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-09-06 09:46:16
JSON

NIPT: K56625203W
Administrator: Serri Zykaj
Objekti i Veprimtarisë: Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtjen e sistemit(eve) të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhimi dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës së konsumatorëve. Shoqëria mund të realizojë çdo lloj operacioni financiar apo tregtar që lidhet direkt apo indirekt me objektin e saj, brenda limiteve të parashikuara nga legjislacioni në fuqi. Shoqëria mund të kryejë çdo veprim me qëllim marrjen e lejeve , autorizimeve, licencave dhe miratimeve të nevojshme për realizimin e veprimtarive të saj, për të cilat kërkohen këto dokumenta administrative.
Emërtime të tjera Tregtare: " Ujesjelles " SH.A NOVOSELE
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 16.04.2004
Rrethi: Vlorë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 223 891 500,00
Numri i pjesëve: 223 891
Lloji i pronësisë: Publike
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Renato Hodaj; Shqipe Memushaj; Arben Hyso
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I-Në datë 11.05.2015: Në bazë të Shkresës Nr. 3460 Prot, datë 30.04.2015, të lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Vlorë, është kërkuar: “Vendosja e Barrës së Sigurisë mbi titujt e pronësisë, me qëllim, mos lejimin e tjetërsimit të titujve të pronësisë përfshirë edhe shitblerjen e aksioneve, deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore, nga ana e tatimpaguesit debitor.”

II-Në datë 22.12.2017: Në bazë të Vendimit Nr. 45, datë 09.08.2016, është miratuar Projekt-Marrëveshja, datë 01.08.2016 "Për riorganizimin nëpërmjet bashkimit (përthithjes) të "Ujesjelles Sh.A Novosele" dhe "Ujesjelles Kanalizime" Sh.A Orikum me shoqërinë "Ujesjelles Kanalizime" Sh.a Vlorë”. Arsyeja e bashkimit: Shoqëritë kanë të njëjtin aksionar dhe objekt veprimtarie të ngjashëm.

III-Në datë 23.01.2018: Në bazë të Vendimit Nr.03 datë është miratuar Marrëveshja e Bashkimit me Përthithje të shoqërive "Ujesjelles Novosele" dhe "Ujesjelles Kanalizime" Sh.A Orikum me shoqërinë përthithëse "Ujesjelles Kanalizime" Sh. A Vlorë. Si rezultat i përfundimit të bashkimit me përthithje është miratuar prishja pa likuidim e shoqërisë "Ujesjelles Sh.A Novosele" dhe kalimi i statusit të shoqërisë, nga “Aktiv” në “Ç’rregjistruar pa likuidim”.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Novoselë

Akte. Tjetërsim Kapitali: Cregjistrimi i Shoqerise
Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ndryshimi i Aksionarit
Ndryshimi i Formes Ligjore
Ekstrakti Historik i Shoqërisë- Datë 06.09.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Shpenzime Buxhetore te Shoqerise 2012-2013
Shpenzime Buxhetore te Shoqerise 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -20 548 108,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -27 604 936,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -2 830 305,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -23 736 005,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -15 239 833,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:11 302 058,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:15 371 205,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 17 196 009,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 16 660 582,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 16 863 882,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016

Punuar Nga : A.B