Skip to content

KADRI HALDEDA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-11-23 11:51:41
JSON

NIPT: K61610003S
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Punime druri. Prodhime druri,punime druri mobileri e tapiceri, prodhime metalike te cdo lloji, dyer dritare etjTregti me shumice dhe pakice të artikujve të ndryshëm të të gjitha llojeve te aksesoreve si dhe te lendeve te para per prodhimin e mobiljeve si dhe import eksportin e tyre.prodhime metalike te cdo lloji, dyer dritare etj. Punime druri mobilje e orendi , dhe tregtimi i tyre Hapje dhe shfrytezim hotelesh, bare, restorante, diskoteka, qendra pushimi dhe kurative.Punime druri mobilje e orendi , prodhime duralumini dhe tregtimi i tyre.. Eksportimi dhe importimi,. j. Tregtim artikuj mobilerie per hoteleri, zyra, spitale, shkolla. Tregtim te materialeve kopshtarie, lule, peme dekorative, plehra kimike dhe farera. Tregtim te materialeve per IT dhe sisteme vezhgimi me 2 kamera. Tregtim te materialeve pjese kembimi per automjete, mjete bujqesore, industri si dhe paisje teknologjike. Shoqeria gjithashtu mund te bashkepunoje me shoqeri te tjera me objekt te njejte ose te ndryshem te saj. Tregti me shumice e pakice materiale laboratorike, materiale, kimikate e reagente laboratorike, industriale, energjetike, mjeksore, veterinare, medikamenteve dhe lendeve te para per prodhimin e tyre. Tregti me shumice e pakice lubrifikante te ndryshme. Tregti me shumice e pakice materiale, paisje e aksesore per saldime te llojeve te ndryshme. Investime ne energjetike ,telekomunikacione ,makineri, mallrat e ndryshem, import - eksport produkte dhe sherbime ne industri si energjetika, hidraulika. Mirembajtje, sherbime e pjese kembimi te makinerive, paisjeve dhe aparaturave, makinerive, aparatura qe perdoren ne sistemin energjetik. Tregti me shumice e pakice te paisjeve elektonike komujutera, fotokopje telefona e tjere. Materiale dhe aksesore elektrik, mekanik, hidraulik, ndertimi per riparime dhe mirembajtje te ndryshme. Materiale dhe pajisje higjienosanitare. Materiale dhe aksesor saldimi per riparime dhe mirembajtje te ndryshme. Vegla dhe aksesor pune. Pajisje si kompjutera, fotokopje, kondicionere dhe aksesor e pjese kembimi per riparime, mirembajtje dhe sherbime te paisjeve te ndryshme si kompjutera, fotokopje, kondicionere dhe te se njejtes natyre ose te ngjashme. Lubrifikante si adblue, antifrize, graso, elektolit, alkool frenash dhe te ngjashme ose te se njejtes natyre. Pjese kembimi per automjete te tipeve te ndryshme, goma dhe te ngjashme ose te se njejtes natyreTregtim me shumice e pakice te pajisjeve kompjuterike, skanerave diagnostifikues per makina, aparatura e pajisje dhe vegla pune, per servise automjetesh. Tregti me pakice dhe me shumice pjese kembimi per makina. Import, eksport, etj. Aktivitet ne fushen e transportit te brendshem e te jashtem per udhetare e per mallra
Emërtime të tjera Tregtare: KADRI HALDEDA
Forma ligjore: Person Fizik
Viti i Themelimit: 15/03/2006
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Lloji i pronësisë: Private
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Lagjia nr 7,Rruga Azem Hajdari, Ndertesa nr 64/1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 23.11.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Punuar Nga : I.Cara