Skip to content

3 - SH
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-11-16 14:34:00
JSON

NIPT: K62721401R
Administrator: Genci Nushi
Objekti i Veprimtarisë: Import eksport dhe tregtim ushqimore,industriale+transport udhetar dhe mallera. Sherbim pastrime sanitare e hotelerie. Tregtimin per fruta- Perime si dhe produkteve bujqesore.Import eksport, tregtim, paketim e amballazhim produktesh ushqimore, industriale, transport udhetare dhe mallra. Sherbim pastrime sanitare e hotelerie. Tregtim per fruta- perime si dhe produkteve bujqesore. Prodhim ambalazhim tregtim uji natyral, lengje frutash, pije freskuese, birrari etj. Prodhimi dhe tregtimi i artikujve te tjere prej letre dhe kartoni. Blerje Tregtim Buke. Dizajnimi dhe mirembajtja e web-faqeve, software-ve, shitje online, platformat e shitjeve online, marketingu online dhe studime te tregut. Ofrim sherbimesh komunikimi dhe zhvillimi dhenies se keshillave te te gjitha llojeve, natyrave dhe permbajtjeve per persona fizik dhe juridik ose/ dhe organeve te pushtetit lokal ose/ dhe shteti. Marrja persiper dhe kryerja e cdo biznesi reklamues, prodhimi i materialeve reklamuese dhe ofrimi i sherbimeve te marredhenieve per publikun, sponsorizimet, sherbime te komunikimit ne pergjithesi. Ofrim sherbim produksion foto, video, audio. Sherbim ATL ( Above the line ) qe perfaqeson reklamat dhe marredheniet me publikun, dhe BTL ( Below the line ) qe perfaqeson promovimin e shitjeve dhe organizimin e eventeve.
Emërtime të tjera Tregtare: 3 - SH
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 01/02/2006
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Fier, Mjeti me targe AA 061 JR
Fier, Automjeti me targe AA 932 UE
Fier, Automjeti me targe AA 933 UE
Fier, Mjet me targe AA 681GS
Fier, Mjeti me targe AA 514 DJ
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.1.C - Prodhimi primar me shumicë
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
Çështje Ligjore: I. Me date 12.05.2014, me ane te Urdhrit Nr.2858, Nr.6011 Prot "Për Vendosjen e sekuestros konservative", lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "Strati 6 Bailiff's Service" shpk, u urdherua vendosja e masës se sekuestros konservative mbi aktivet e regjistruara pranë jush që zotëron pala debitore, subjekti "3 SH" shpk, me NIPT K62721401R, dhe përfaqësues ligjor Z.Genci Nushi, për ekzekutimin e "Urdhrit Ekzekutimit", Nr62-2014-818 (135), datë 12.03.2014, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier.

II. Me date 26.05.2014, me ane te urdhrit nr.2858, nr.6642 prot, lëshuar nga shoqëria "Strati Bailiff's Service", u urdherua heqja e sekuestros konservative në aktivet e palës debitore, Subjekti "3 Sh" Sh.P.K me NUIS (NIPT)- K62721401R, dhe përfaqësues ligjor Z.Genci Nushi, duke revokuar urdhrin nr.6011 prot, dt.12.05.2014.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, 1 Maj

Adresa:
Fier, Lagjja 1 Maj, Rruga Nuredin Aliu, Godina ZK 8531, nr. Pasurie 8/264.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 16.11.2021
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate shitje kuotash date 29.11.2010
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyrat financiare 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -2 012 393,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 2 071 905,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 2 703 170,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 2 551 211,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 2 127 877,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 726 550,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 503 782,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 590 941,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 1 532 813,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:44 707 630,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:97 697 100,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:106 839 221,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:123 007 471,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:123 657 770,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:91 225 055,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 64 887 289,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 107 259 360,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 159 418 386,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala