Skip to content

Berla
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-23 09:11:15
JSON

NIPT: K64730601J
Administrator: Ilir Xhakolli
Objekti i Veprimtarisë: Ne fushen e ndertimit,germime dheu me punime eventuale murature e beton arme-prishje dhe punime ne toke te germuar,ndertime civile,industriale,turistike, bujqesore deri ne 5 kate rikonstruksione, ndertime hidraulike e hidroteknike, punime sherbimi,restaurimi i ndertesave.Ne fushen e tregtise, import eksport tregti me shumice e pakice te artikujve ushqimore industriale, blektorale,bujqesore,detergjente,artikuj shkollore.Tregtimime pakice i karburanteve e vajrave lubrifikante.
Emërtime të tjera Tregtare: BERLA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 11/07/2006
Rrethi: Pogradec
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 25.09.2009, me vendim te ortakut te vetem, u vendos: Likuidimi i Shoqerise. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Shoqeri ne Likuidim e Siper"

II. Me date 30.11.2009, me vendim te ortakut te vetem, u vendos: Çregjistrimi i Shoqerise. Statusi i Shoqerise kalon nga "Shoqeri ne Likuidim e Siper" ne "Çregjistruar"
Ndryshime
Shënime: I. Me date 25.09.2009, me vendim te ortakut te vetem, emerohet likuiduesi i shoqerise Bashkim Killo.

II. Me date 30.11.2009, me vendim te ortakut te vetem, largohet likuiduesi i shoqerise Bashkim Killo.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Pogradec, Rinia - Lagja 2

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 23.05.2023
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Vendim i Ortakut te Vetem, Likuidim Shoqerie date 25.09.2009
Vendim i Ortakut te Vetem, Cregjistrim Shoqerie date 30.11.2009
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2008
Pasqyrat Financiare 2009
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 950 227,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: -44 840,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 8 333 220,00
Punuar Nga : A.Baja