Skip to content

ENERGIA PULITA SH.P.K
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-01-23 14:42:28
JSON

NIPT: K72117502R
Administrator: Indrit Isaku
Objekti i Veprimtarisë: Shoqëria ka për objekt, "financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin dhe mirëmbajtjen e HEC-eve "Gostivisht", "Langarica 3", "Ura e Dashif'mbi lumin Gostivisht dhe Langarice, Përmet, si dhe prodhimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi, shitja dhe tregtimi i energjisë elektrike të prodhuar.
Emërtime të tjera Tregtare: ENERGIA PULITA SH.P.K
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 10.09.2007
Rrethi: Durres
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 70 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë për këtë Subjekt: NCI, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 08.05.2014 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L41709011G, me adrese ne Tirane, Farke, MJULL BATHORE Mjull Bathore, Rruga Akacia, Zona Kadastrale 2704, Pasuria Nr. 465/27, me administrator Ergys Halili. Shoqeria ENERGIA PULITA SH.P.K eshte perthithur nga shoqeria NCI shpk (Sipas te dhenave te QKB deri me date 23.01.2021)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me date 22.08.2018, u lidh marreveshja dhe raporti në lidhje me bashkimin me përthithje, ndërmjet shoqërisë "NCI" shpk, shoqëria përthithëse dhe shoqërisë "Energia Pulita" shoqëria e përthithur. Shoqeria "Energia Pulita" do te transferoje me ane te bashkimit me perthithje te gjitha aktivet dhe pasivet qe zoteron te shoqeria perthithese. Shoqeria NCI shpk do te jete zoteruese e kapitalit te shoqerise se perthithur. Shoqeria "Energia Pulita" do te c’regjistrohet pa likuidim.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durres, Lagjia Nr1, Rruga "Taulantia", Tek hyrja e portit nr 1,Tek ish interkubi, (Prane Agjencise GED)

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 23.01.2021
Akti i themelimit
Marreveshje dhe raport ne lidhje me bashkimin me perthithje 22.08.2018
Kontrate shitje e kuotes 29.01.2018
Kontrate shitblerje kuotash 14.12.2012
Kontrate shitblerje kuotash 05.09.2013
Kontrate shitblerje kuotash 03.12.2012
Kontrate dhurimi kuotash 28.05.2009
Kontrate dhurimi kuotash 20.05.2009
Kontrate shitje kuote 15.01.2009
Kontrate dhurimi 09.05.2014
Vendim i asamblelse se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 18.05.2012
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 15.01.2018
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Bilanci Kontabel 2017
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -9 520,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -73 656,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -18 414,00
Punuar Nga : A.Lala