Skip to content

ALBMINIERA sh.a.
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-05-14 22:24:28
JSON

NIPT: K72120014C
Administrator: Pjetër Nika (Likuiditator)
Objekti i Veprimtarisë: Prodhim, tregtim mineralesh.
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 17/09/2007
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 476 081 000,00
Numri i pjesëve: 476 081
Lloji i pronësisë: Publike
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Mehmet Hasalami; Laureta Jani; Evisa Hasani
Statusi: Në proces likuidimi
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I-MASA KONSERVATIVE:
01.Në datë 17.11.2015: Në bazë të Urdhrit Nr.1910-429 Prot., datë 11.11.2015, të lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Elite Bailiff’s Office” sh.p.k, është urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet të çdo aktiviteti tregtar që zotëron debitori, subjekti “Albminiera”sha, me Nipt-K72120014C, duke vendosur masën e vllokimit të dokumentacionit me qëllim mostjetërsimin e tij. Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë”. Pala kreditore: Gjin Zef Progni. Objekti:Pagim page. Kjo mase eshte hequr ne date 22.04.2021 ne baze te Urdhrit Nr. 749-297 Prot., date 19.04.2021, te lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “ELITE BAILIFF'S OFFICE” SHPK.
02.Në datë 24.01.2019: Në bazë të Urdhrit Nr.603Regj., Nr.68Prot., datë 16.01.2019, të lëshuar nga Zyra Përmbarimore “BLEK-K” sh.p.k.,ështe urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros konservative në kuotat e shoqërise “Albminiera” sh.a., me Nipt-K72120014C dhe mos kryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar”.
03.Ne date 26.11.2021: Ne baze te Urdhrit 16344/date 23.11.2021 te leshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve Rajoni Qendror, eshte urdheruar "te mos lejohet tjetersimi mbi pasurite dhe te drejtat pasurore te shoqerise Albminiera deri ne shlyerjen e plote te detyrimit..

II-LIKUIDIMI:
01.Në datë 11.01.2016: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.9627/1 datë 22.12.2015 është miratuar prishja e shoëqrisë dhe shpallja e likuidimit. Likuiditator është emëruar Petraq Premti. Statusi i shoqërisë nga “Aktiv” do të bëhet “Në proces likuidimi”.
02.Në datë 01.12.2017:Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.140 datë 17.11.2017, është miratuar emërimi i likuiditatorit Vasil Dilo dhe largimi i likuiditatorit Petraq Premti.
03.Ne date 26.03.2021: Ne baze te Vendimit te Asamblese Nr.20 date 23.03.2021 eshte miratuar emerimi i likuiditatorit Pjetër Nika dhe largimi i likuiditatorit Vasil Dilo.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë; Rruga "Kavajës"; Kryqëzimi "21 Dhjetori"; Godina Shtëpia Botuese "Naim Frashëri"; (Godina Njësia Bashkiake Nr.7) Kati III.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Shoqërisë -Datë 15.05.2022
Procesi i Likudimit-Dokumenta
Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2010
Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2017
Pasqyra Financiare 2017 (Shenimet Shpjeguese)
Pasqyra Financiare 2018
Pasqyra Financiare 2018 (Shenimet Shpjeguese)
Pasqyra Financiare 2019
Pasqyra Financiare 2019 (Shenimet Shpjeguese)
Pasqyra Financiare 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Shpenzime Buxhetore te Shoqerise 2012-2013
Shpenzime Buxhetore te Shoqerise 2014
Shpenzime Buxhetore te Shoqerise 2015-2019
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 1 885 673,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -17 895 278,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -1 522 880,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -6 576 112,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -10 279 763,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -13 476 679,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -2 800 272,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -24 461 495,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -29 307 310,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -28 649 607,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -18 317 439,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -33 954 688,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:27 861 192,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:16 399 418,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:42 427 702,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:30 231 481,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:33 709 195,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:35 046 968,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 3 500 000,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.B