Skip to content

TNSH sh.p.k (përthithur nga "TV KLAN")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-03-23 07:47:53
JSON

NIPT: K72407011O
Administrator: Alba Gina
Objekti i Veprimtarisë: Prodhim dhe transmetim te programeve radio televizive.
Emërtime të tjera Tregtare: TNSH
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 06/12/2007
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Statusi: Ç’regjistruar pa likuidim (me perthithje)
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Bashkimi me perthithje

Ne daten 25.05.2018, me vendim të ortakut të vetëm të shoqërisë u miratua Projekt Marrëveshja e Bashkimit me Përthithje dhe nisja e procedurave të bashkimit me midis shoqërisë TNSH shpk (shoqëria e përthithur) dhe TV Klan (shoqëria përthithëse).

Me datë 03.09.2018, u miratu Marrëveshja e Bashkimit midis TV Klan (shoqëria përthithëse) dhe TNSH (shoqëria e përthithur). Shoqeria TNSH shpk do te transferoje ne shoqerine TV Klan te gjitha aktivet material dhe jo material si dhe cdo te drejte dhe detyrim tregtar me te trete. Kapitali I shoqerise TV Klan pas bashkimit do te jete sa shuma e kapitaleve te dy shoqerive: 1.502.896.247 ( nje miliard e peseqind e dy milion e teteqind e nentedhjete e gjashte mije e dyqind e dyzet e shtate) leke.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Rruga Aleksander Moisiu, Ish Kinostudio

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 22.03.2023
Akt themelimi i Shoqerise
Vendim i Asamblesë së Aksionerëve, Bashkimi me Përthithje
Projekt Marrëveshje Bashkimi me Përthithje 25.05.2018
Marrëveshje Bashkimi me Përthithje 03.09.2018
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 125 655,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 256 488,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 555 446,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 910 143,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -12 636 703,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -23 506 379,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -22 749 249,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -26 548 291,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 2 087 323,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:12 000 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:12 000 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:12 000 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 12 000 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 2 750 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 26 125 912,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 27 750 000,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017

Punuar Nga : P. Nikolli