Skip to content

ALBPLAST (Ish ISALBA 2006)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-05-14 14:35:39
JSON

NIPT: K73026210L
Administrator: Kostandin Balukja
Objekti i Veprimtarisë: Eksport-Import i të gjitha llojeve të mallrave, industriale, ushqimore, konfeksione, pjesë këmbimi për automjete, tregtim me pakicë i karburanteve dhe vajrave lubrifikantë, materiale ndërtimi, tregtim i tyre me pakicë. Prodhim përpunim i lëndëve plastike, grumbullim i mbetjeve plastike, përpunim i tyre, prodhim i produkteve plastike dhe atyre plastike të stampuara, import-eksport, tregtim i tyre me shumicë dhe me pakicë. Punime ndërtimi, montimi të objekteve civile, industriale, ndërtim rrugësh, ndërtim serash, fidanishte, pemishte, kompletomi me instalime elektrike, punime murature, restaurimi, ndërtimi, montimi i objekteve, prodhim dhe shitje të materialeve të ndërtimit. Punime inxhinerike si projektime, studime. Import-Eksport, tregti me shumicë dhe pakicë për imputet bujqësore. Produkte të mbrojtjes së bimës, plerave kimike, të gjitha llojet, fletë plasmas serë, fara për mbjellje, pesticide, insekticide. Agrobiznes, import eksport mallra të ndryshëm, makineri bujqësore dhe injeksioni për prodhim plastike si pote, spote, kova, arka etj. tregtim fruta perime, prodhim dhe tregtim me shumicë dhe pakicë plasmas për sera. Tregtim, import eksport, distribucion, shpërndarje, ekskluzivitet, franchise, tregtim brenda dhe jashtë vendit të produkteve kozmetike të ndryshme, si parfumeve, tualetit, ujëra tualeti shitjen dhe blerjen e tyre me shumicë dhe pakicë, si dhe të gjitha llojet e mallrave dhe industrive të ndryshme që kanë lidhje me to: ti menaxhojë, furnizim apo shpërndarje të tyre, ti blejë apo përdorë për të tjerët, si dhe mbajtjen e tyre pranë magazinave të saj, fason etj, si dhe paketimi i këtyre prodhimeve ndaj të tretëve, si dhe hapjen e filjaleve dhe agjensive përkatëse për shpërblime të tilla. Transport të mbetjeve plastike jo të rrezikshme. Prodhim, tregtim, shitjen me shumicë ose pakicë, import-eksport të tubave plastike dhe rekorderi plastike për linjat e ujësjellësave dhe sektorit bujqësor. Prodhimin, tregtimin, shitjen me shumicë ose pakicë, import eksport të gjitha llojeve të tubave, rekorderive, materialeve dhe aksesorëve për linjat e ujësjellësave kanalizime.
Emërtime të tjera Tregtare: ALBPLAST
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 02.03.2006
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Elbasan, Kamion MERCEDES-BENZ me targe AA 194 NU.
Elbasan, Bradashesh, Kamion DAF me targe AA 368 NK.
Elbasan, Bradashesh, Rimorkio ACKERMANN me targe ADR 582.
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
XII.5 - Leje mjedisore
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Leje per perdorim te burimit ujor, baseni Shkumbin -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan, Bradashesh, ISH ND SELEKSIONIMIT METAL

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit tregtar 14.05.2021
Kontrate dhurimi kuotash kapitali 10.11.2011
Kontrate shitblerje kuotash 18.03.2011
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve (2015)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 7 549 909,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 3 768 731,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 529 881,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 4 356 309,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 6 199 163,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 4 487 627,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 258 314,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 1 013 188,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:176 577 420,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:84 916 973,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:82 540 484,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:154 783 914,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:191 448 318,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 169 087 797,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 66 945 086,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 55 657 860,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala