Skip to content

ELTEX
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-22 09:54:52
JSON

NIPT: K73417204D
Administrator: Oltion Asllani
Objekti i Veprimtarisë: Fason. Industri tekstile. Rrobaqepesi. Import-eksport. Projektim, prerje dhe konfesionim te veshjeve ne pergjithsi, artikuj trikotazhi, aksesore veshjesh (si: kapele, doreza,..etj), artikuj shtepiake (si: cecafe, kellef jastikesh, cantat,..etj) per nderrmarje shteterore, forca te armatosura dhe subjekte private. Transport rrugor nderkombetar mallrash per vete te trete e me qira. Shitje-blerje-dhenie me qira te automjeteve te perdorura.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 15/10/2007
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 93 460 864,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: “ENERGYOLBEN”, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 15/02/2024 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M42622201H, me adrese aktuale në Elbasan Labinot fushe Elbasan, Labinot fushe, zona kadastrale nr.2355, pasuria nr 622/11, dhe me administrator Oltion Asllani. “ELTEX” zotëron 100% të kapitalit të shoqërisë. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 22.04.2024)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Elbasan Labinot fushe Automjet me targe AA 915 UO
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: Leje për përdorim të burimit ujor Baseni Seman -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan Labinot fushe Labinot fushe Fshati Labinot fushe, Komuna Labinot fushe

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 22.04.2024
Akt themelimi i Shoqerise
Vendim i Asamblesë së Ortakëve, Zmadhim Kapitali datë 14.08.2017
Raport i Audituesit Ligjor për Periudhën e Mbyllur më 31 Dhjetor 2016
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 2 624 421,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 2 043 056,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 2 092 641,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 886 915,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 4 579 119,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 8 249 137,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 8 337 590,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 13 624 150,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 13 452 966,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 8 362 044,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 8 063 489,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 17 869 881,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 15 618 617,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 15 244 525,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:130 557 300,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:100 773 780,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:89 943 901,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:31 085 828,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:147 614 464,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:238 094 962,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:270 285 986,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:163 750 557,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 108 989 323,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 114 048 421,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 112 817 090,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 170 559 517,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 136 307 977,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 125 551 931,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : P. Nikolli