Skip to content

Degë e shoqërisë së huaj "STRABAG AG"
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-02-03 10:05:37
JSON

NIPT: K74401601R
Administrator: Eduart Gjana, Martin Mayrhofer
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtim, tregtim, teknologji informacioni, investime, agjensi imobilare, riciklim mbeturina.
Emërtime të tjera Tregtare: Degë e shoqërisë së huaj "STRABAG AG"
Forma ligjore: Degë të Shoqërive të Huaja
Regjistruar: 20.07.2007
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 462 920 000,00
Shoqëri e huaj për këtë subjekt: STRATBAG AG, një shoqëri e themeluar dhe e organizuar në mënyrë të rregullt sipas legjislacionit të Republikës së Austrisë, me adresë të regjistruar në OrtenburgerstraBe 27, 9800 Spittal/Drau, Austri, e regjistruar në regjistrin tregtar Klagenfurt më 10.01.1930, nën numrin FN 61689 w, e përfaqësuar nga Z. Gerhard Schinnerl, shtetas austriak (Sipas vendimit të bordit drejtues të shoqërisë Strabag AG, datë 30.07.2013, të dorëzuar në QKB)
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: Kapitali i shoqërisë është 12000000 euro dhe është konvertuar në lekë me kursin e këmbimit të datës 08.02.2020.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Bardhok Biba, OLD Tirana Building.

Adresa:
1) Vlorë, Himarë, Ndërtimi i rrugës Ura e Gjormit Brataj-Ura e Laskos, Bashkia Himarë, Qarku Vlorë, zona kadastrale nr. 2046 dhe nr. pasurie 597
2) Vlorë, Selenicë, Ndërtimi i Rrugës Ura e Gjormit - Brataj - Ura e Laskos, zona kadastrale nr. 2416 dhe nr. pasurie 90/5
3) Durrës, Komuna Draç Lalz Projekti i Ndërtimit të Linjës së Kolektorit dhe Impianti i Trajtimit të Ujrave të Përdorura me adresë Fshati Turistik Gjiri i Lalzit, Durrës, Nr. Pasurie 2 527/10, zona kadastrale nga 1522 (fshati Drac) deri 2332 (fshati Kuraten)
4) Tirane, Kamez, Punime Ujesjellesi - Infrastruktura Bashkiake IV – Kamez, ZK nr.2066 dhe nr.Pasurie 209/155, ZK 8320 me nr.Pasurie :1/279,1/308,1/170, 1/153 dhe ZK 3992 me nr.Pasurie:6/68,7/14,3/280,8/392,9/487,12/446,12/430,12/494, 11/527

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 03.02.2021
Dokumenta te ndryshem
Vendimi per emerimin e administratorit 30.07.2013
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra financiare 2016
Pasqyra financiare 2017
Shenimet shpjeguese per PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 30 724 489,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 34 771 282,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 11 380 550,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 19 779 515,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 6 106 308,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 631 017,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -5 823 423,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -12 171 596,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -49 634 857,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 67 660 396,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:609 713 339,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:774 645 322,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:2 350 256 928,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:2 094 523 945,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 172 481 321,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 33 094 820,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 12 050 204,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 127 922 452,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 35 513 654,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 361 487 793,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.lala