Skip to content

LESKAJ
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-11-19 09:53:23
JSON

NIPT: K76819207J
Administrator: Adil Leskaj
Objekti i Veprimtarisë: Tregtim me shumice e pakice dhe import-eksport te mallrave te ndryshem industriale, ushqimore, pije,konfeksione, hidrosanitare, hidraulike, mobilje, orendi shtepiake, elektroshtepiake, kinkaleri,kancelari zyre, paisje elektrike dhe elektronike,makineri pjese kembimi per autobateri goma,produkte te ndryshme bujqesore e blektorale, bime medicinale e mjekesore.Pyllezime e permiresime pyjore,shfrytezim pyjesh,sistemime malore.Mbareshtrimi i flores spontan mjekesore e tanifere,faunes dhe gjuetise sportive.Ndertim e mirembajtje te veprave ujore per sigurimin e ujit te pishem ne kullota e livadhe.Prodhim i lendes drusore,dru zjarri si dhe shitja e tyre.Transport mallrash brenda dhe jashte vendit.Blerje dru frutor nga individet per prodhim dru zjarri e qymyr druri dhe trgtimi i tyre.
Emërtime të tjera Tregtare: LESKAJ
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 12/07/2007
Rrethi: Vlore
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Vlore, Kamion tip DAF me targa AA 913BV.
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Rruga Hysni Alimerko, Lagjja 28 Nentori, Shtepia e oficereve, Kati i pare.

Adresa:
Vlore, Rruga e Qishbardhes prane Gurores nr.1, Kallafet, Kanine

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 19.11.2021
Akt themelimi, date 12.07.2007
Vendimi i Asamblese, date 20.03.2017
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2013
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 202 579,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 312 294,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 5 376 897,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 1 490 300,00
Punuar Nga : I.Cara