Skip to content

MEGATEK
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-06-10 09:16:36
JSON

NIPT: K81607050Q
Administrator: Dionis Teqja
Objekti i Veprimtarisë: Tregtimin me shumice teprodukteve industriale, importin, eksportimportin e produkteve industriale, prodhimin e produkteve industriale, ushtrimin e cdo lloj aktiviteti tjeter dytesor qe lidhet me ushtrimin e aktiviteteve te mesiperme, si dhe ushtrimin e aktivitetit bar-bufe dhe cdo lloj aktiviteti tjeter dytesor qe lidhet me ushtrimin e ketij aktiviteti. Import-eksprt, prodhim dhe tregtim i pajisjeve mjekesore dhe farmaceutike, ilaceve dhe barnave te ndryshme dhe/ose pajisjeve spitalore. Import-eksport, prodhim dhe tregtim me pakice i pajisjeve mjekesore dhe farmaceutike, ilaceve dhe barnave te ndryshme dhe/ose pajisjeve spitalore.
Emërtime të tjera Tregtare: MEGATEK
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 17.03.2007
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi, Greqi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 519 000 000,00
Numri i pjesëve: 151 900
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Bledar Teqja, Alton Nauni, Petrit Keqaj
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve
II.7.A.1.F - Farmacitë ose agjencitë farmaceutike (farmaci)
II.5.A.3 - Prodhim dhe tregtim të produkteve të mbrojtjes së bimëve (produkteve të rrezikshme dhe me rrezikshmëri të lartë)
Çështje Ligjore: Me date 01.11.2010, u hartua projekti mbi marreveshjen e bashkimit me perthithje te shoqerise MEGATEK SHA (shoqeria perthithese) dhe shoqerise TEQJA SHPK (shoqeria e perthithur). Te gjitha te drejtat dhe detyrimet e shoqerise TEQJA shpk kalojne ne favor te shoqerise perthithese MEGATEK SHA. Shoqeria qe perthithet TEQJA SHPK vleresohet e prishur pa likujdim duke kaluar ne statusin cregjistruar. Pas bashkimit me perthithje, kapitali i shoqerise perthithese Megatek sha do te jete 1.519.000.000 (nje miliard e peseqind e nentembedhjete milion) leke.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Kashar KATUNDI I RI Fshati Katund i Ri, Superstrada Tiranë-Durrës, Km 6, tek kthesa per Rinas

Faqja Web:
www.megateksa.com

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 10.06.2021
Akti i themelimit
Projekt mbi marreveshjen e bashkimit 01.11.2010
Vendimi i asamblese se aksionareve per rritjen e kapitalit date 25.06.2010
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 69 968 488,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 68 134 284,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 102 298 533,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -41 223 360,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 16 966 007,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 43 450 064,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -130 029 921,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -64 273 419,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:2 468 471 594,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:2 336 635 887,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:2 095 077 377,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 651 615 139,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 534 086 538,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 289 286 294,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 1 331 011 137,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 1 144 889 195,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala