Skip to content

MEGATEK
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-11-27 10:27:39
JSON

NIPT: K81607050Q
Administrator: Dionis Teqja
Objekti i Veprimtarisë: Tregtimin me shumice teprodukteve industriale, importin, eksportimportin e produkteve industriale, prodhimin e produkteve industriale, ushtrimin e cdo lloj aktiviteti tjeter dytesor qe lidhet me ushtrimin e aktiviteteve te mesiperme, si dhe ushtrimin e aktivitetit bar-bufe dhe cdo lloj aktiviteti tjeter dytesor qe lidhet me ushtrimin e ketij aktiviteti. Import-eksprt, prodhim dhe tregtim i pajisjeve mjekesore dhe farmaceutike, ilaceve dhe barnave te ndryshme dhe/ose pajisjeve spitalore. Import-eksport, prodhim dhe tregtim me pakice i pajisjeve mjekesore dhe farmaceutike, ilaceve dhe barnave te ndryshme dhe/ose pajisjeve spitalore. Import-eksport, prodhim dhe tregtim me pakice i pajisjeve mjekesore dhe farmaceutike, ilaceve dhe barnave te ndryshme dhe/ose pajisjeve spitalore. lmport-eksport, tregtim me pakicë i industrisë ushqimore dhe veshjeve dhe i produkteve te kujdesit personal. Prodhim dhe perpunim i produkteve ushqimore.
Emërtime të tjera Tregtare: MEGATEK
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 17/03/2007
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi, Greqi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 519 000 000,00
Numri i pjesëve: 151 900
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Bledar Teqja, Blerta Kosturi, Petrit Keqaj
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve
II.7.A.1.F - Farmacitë ose agjencitë farmaceutike (farmaci)
II.1.B - Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
II.5.A.3 - Prodhim dhe tregtim të produkteve të mbrojtjes së bimëve (produkteve të rrezikshme dhe me rrezikshmëri të lartë)
Çështje Ligjore: Me date 01.11.2010, u hartua projekti mbi marreveshjen e bashkimit me perthithje te shoqerise MEGATEK SHA (shoqeria perthithese) dhe shoqerise TEQJA SHPK (shoqeria e perthithur). Te gjitha te drejtat dhe detyrimet e shoqerise TEQJA shpk kalojne ne favor te shoqerise perthithese MEGATEK SHA. Shoqeria qe perthithet TEQJA SHPK vleresohet e prishur pa likujdim duke kaluar ne statusin cregjistruar. Pas bashkimit me perthithje, kapitali i shoqerise perthithese Megatek sha do te jete 1.519.000.000 (nje miliard e peseqind e nentembedhjete milion) leke.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Kashar KATUNDI I RI Fshati Katund i Ri, Superstrada Tiranë-Durrës, Km 6, tek kthesa per Rinas

Adresa:
Tirane, Farke, Rruga e Vilave, rrugë kryesore përball TEG, njësia strukturore FA/68, Nr pasurie 568/23, Njësia Administrative Farkë

Faqja Web:
www.megateksa.com

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 10.06.2021
Akti i themelimit
Projekt mbi marreveshjen e bashkimit 01.11.2010
Vendimi i asamblese se aksionareve per rritjen e kapitalit date 25.06.2010
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 27.11.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyrat financiare 2021
Pasqyrat financiare 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 456 866 305,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 141 883 163,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 78 738 091,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 69 968 488,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 68 134 284,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 102 298 533,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -41 223 360,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 16 966 007,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 43 450 064,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -130 029 921,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -64 273 419,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:3 214 791 642,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:2 738 697 471,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:2 218 021 163,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:2 468 471 594,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:2 336 635 887,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:2 095 077 377,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 651 615 139,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 534 086 538,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 289 286 294,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 1 331 011 137,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 1 144 889 195,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala