Skip to content

ADMIR PAHUMI.
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-06-11 13:25:09
JSON

NIPT: K82116501F
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Internet
Emërtime të tjera Tregtare: INTERNET NEWNET
Forma ligjore: Person Fizik
Viti i Themelimit: 16/09/2008
Rrethi: Durres
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Lloji i pronësisë: Private
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I.Me date 08.05.2009, eshte ndryshuar statusi i subjektit nga "Aktiv" ne te "Pezulluar".

II.Me date 14.07.2015, me ane te urdhrit Nr. 1341-15 Regj., Nr.27693 Prot, lëshuar nga Zyra Përmbarimore “ZIG” shpk, është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros konservative në kuotat e pales debitore, Z.Admir Pahumi, me NUIS (NIPT) K682116501F. Aktivet dhe kuotat e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë.

III.Me date 17.10.2017, me ane te Urdhërit Nr.31208 Prot, protokolluar nga QKB me Nr. 14781 Prot., date 20.10.2017 "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore"Sherbimi Permbarimor FS", drejtuar QKB, është urdhëruar: Vendosja e masës sekuestro konservative ne kuotat/aktivet e pales ADMIR PAHUMI me Nipt K82116501F. Aktivet dhe kuotat e mesiperme do te qendrojne te sekuestruara deri ne nje urdher te dyte nga ana e jone.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durres, Lagja Nr.4,Rruga Filomen Durrsaku,Pallati i Firmes Çobanaj Perballe Shkolles Jusuf Puka

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.06.2024
Urdher per venien e sekuestros konservative date 17.10.2017
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani