Skip to content

BERATEKS (Ne proces perthithje nga K81706017T)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-05-01 14:37:07
JSON

NIPT: K82607001O
Administrator: Gramoz Hazizolli (Likuiditator)
Objekti i Veprimtarisë: Import-eksport dhe shitblerje me shumicë dhe pakicë të mallrave të ndryshme të industrisë tekstile, mekanike, etj.
Emërtime të tjera Tregtare: BERATEKS
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 14/12/2007
Rrethi: Berat
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 196 174 900,00
Numri i pjesëve: 196 174
Lloji i pronësisë: Publike
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Elona Bedalli, Fran Brahimi, Anisa Tresa; Ysni Bogdani
Statusi: Në proces likuidimi
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I-Masa konserative:
Në datë 25.07.2018: Në bazë të Kërkesës Nr.1222/5 Prot, datë 12.042018, “Kërkesë për vendosjen e masës së sigurimit tatimor”, të lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Berat, është kërkuar: “Vendosja e masës së sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit “Berateks” sh.a, me Nipt-K82607001O, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti”. Objekti:Pagim detyrime në vlerë 244.165 lekë.

II-Likuidimi:
Në datë 19.12.2015:Në bazë Urdhrit të aksionarit Nr.8471/1 datë 24.11.2015, është miratuar prishja e shoqërisë “Berateks” Sh.a Berat dhe shpallja e likudimit. Likuiditatori shoqërisë është emëruar Gramoz Hazizolli, aktualisht administrator i shoqërisë. Statusi i shoqërisë nga “Aktiv”, u bë “Në proces likuidimi”.

III-Procesi i Bashkimit me Perthithje nga Petrol Alba Sh.a.
Ne date 17.12.2020: Ne baze te Vendimit te Asamblese te aksionarit te Vetem Nr.107 date 26.11.2019 dhe Marreveshjes me Perthithje Nr.Prot 74/2 date 13.11.2020 eshte bere miratimi i bashkimit me perthithje te shoqerise NIMEKS Sh.a, shoqeri ne likuidim (shoqeria e perthithur) nga shoqeria "PetrolAlba" Sh.a, shoqeri ne likuidim (shoqeria perthithese). Shoqeria "Petrol Alba" Sh,a ka perthithur edhe shoqerite Kombinati Energjitik Sh.a, Beratek Sh.a, Bursa e Tiranes Sh.a ne baze te Vendimit te Asamblese date 26.11.2019 dhe raporteve te Bashkimit me Perthithje date 13.11.2020
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Berat; Ish Kombinati i Tekstileve Berat.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Shoqërisë -Datë 01.05.2021
Procesi i Likudimit-Dokumenta
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ndryshimi i Statutit (Objekti)
Bashkimi me Perthithje - Vendimi i Asamblese
Bashkimi me Perthithje - Projekt Marreveshja
Bashkimi me Perthithje - PF 3 vite (2017-2019)
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2008
Pasqyra Financiare 2010
Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Akti i Themelimit të Shoqërisë
Pasqyra Financiare 2017
Pasqyra Financiare 2018
Pasqyra Financiare 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Shpenzime Buxhetore te Shoqerise 2014
Shpenzime Buxhetore te Shoqerise 2015-2019
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 1 465 582,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -2 086 260,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -2 543 220,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -4 059 720,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -5 716 247,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -29 874 673,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -9 599 671,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -21 959 341,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -17 377 846,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: -2 774 215,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: -4 689 869,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:5 600 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 154 750,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 1 070 520,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 5 433 284,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 3 362 252,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 6 762 747,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 10 616 808,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 1 825 172,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 3 711 879,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2019

Punuar Nga : A.B