Skip to content

JOGI CO
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-10-28 14:13:16
JSON

NIPT: K83409401V
Administrator: Josif Basha
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari ne fushen e ndertimit,projektim,zbatim te objekteve civile e industriale nen e mbi 10 kate,rruge,ura,vepra arti,portuale,hidraulike e hidroteknike,punime restaurimi,karpetierie,sherbime publike,import eksport materiale e mallera te ndryshme, prodhim e tregetim materiale ndertimi etj,shfrytezim te materialeve te baseneve ujore etj.
Emërtime të tjera Tregtare: 06JOGI CO
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 06.10.2008
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I.Me date 19.11.2009, eshte përfunduar proçesi i bashkimit me perthithje te shoqerise JOGI CO me NIPT K83409401 V shoqeria e perthithur dhe shoqerise JOGI me Nuis J63229478 K (shoqeria perthithese). Te gjitha te drejtat dhe detyrimet e shoqerise JOGI CO Sh.p.k kalojne ne favor te shoqerise perthithese JOGI Sh.p.k.Shoqeria qe perthithet JOGI CO Sh.p.k vlersohet e prishur pa likuidim duke kaluar ne statusin "Çregjistruar".

II.Sipas Vendimit te Asamblese se Pergjithshme date 01.05.2010, eshte ndryshuar statusi i shoqërisë nga aktiv ne Shoqeri ne Likuidim e Siper.

III. Sipas Vendimit te Asamblese se Pergjithshme date 01.05.2010, eshte ndryshuar statusi i shoqërisë nga Shoqeri ne Likuidim e Siper ne te Çregjistruar.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, Lagjja 11 Janari,Rruga Ramiz Aranitasi,Pallati 97,Kati 1,Fier.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 28.10.2021
Akti i themelimit te Shoqerise
Vendimi i Asamblese se Pergjithshme per bashkimin me perthithje date 19.11.2009
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2010
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani