Skip to content

MBM
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-11-18 10:41:14
JSON

NIPT: K83807201L
Administrator: Kadri Malja
Objekti i Veprimtarisë: Import - Eksport, perpunim, amballazhim, tregti me shumice e pakice te mallrave te ndryshme industriale, bujqesore, blegtorale, ushqimore, plehera kimike, produkte per mbrojtjen e bimeve, pesticide, kaolin, ferromone, ushqim gjethor, fara dhe fidane, dhenie asistence profesionale ne fushen e bujqesise dhe te blegtorise, sherbime dizinfektimi dhe higjenizimi, mbledhje, perpunim dhe tregtim i bimeve medicinale dhe i produkteve te tyre, makineri dhe aparatura te ndryshme industriale, bujqesore dhe blegtorale. Ndertim i objekteve te ndryshme industriale, bujqesore, blegtorale, social-kulturore dhe banesave private, material te ndryshme ndertimi, ngrohje, hidrosanitare, plastike, bojra dhe llaqe, veprime ndertimi, punime restaurimi, punime karpenterie. Organizim dhe kryerje te sherbimit te transportit te mallrave. Gjithashtu shoqeria mund te ushtroje cdo veprimtari tjeter e cila nuk ndalohet me ligj.
Emërtime të tjera Tregtare: MBM
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 05/02/2008
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 300 000 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: • Durres Kruje Kamion Tip Man KR 4590 A
• Tirane Kavaje Mercedes Benz, Terheqes, Actros, Ngjyre Blu, Targa AA293 VO.
• Tirane Helmes SHTODHER Automjet MAN me targe AA 760 TP.
• Tirane Helmes SHTODHER Automjet Volkswagen Caddy me targe AB 534 GF.
• Tirane Kavaje Gjysem Rimorkio, Ngjyre Gri e Erret, Targa AGR256.
• Tirane Helmes SHTODHER Helmes, Shtodher, Ura e Draxhit,Kamion Volvo, me ngjyre te bardhe, me targe AA186 MU
• Tirane Kavaje Kamion Volvo,ngjyre portokalli me targe AB 211 EB
• Tirane Kavaje Kamion, tip Mercedesbenz,,sprinter ngjyre e bardhe me targe AA 754 PZ
• Tirane Kavaje Kamion,Mercedes Benz Atego,Ngjyre Blu, me targe AB 028 BU
• Tirane Helmes Mjet me targa AA 136 EU
• Tirane Helmes SHTODHER Rimorkio, Ngjyre gri, Targa AER 767
• Tirane Kavaje ATP, (kamioncine) volkswagen Caddy, ngjyre e bardhe, me targe AA 676 PA
• Tirane Tirane Kamion me targe AA 325 IX
• Tirane Kavaje Helmes, Mjeti me Targe AA 862 YY
• Tirane Kavaje Rimorkio,WABCO,ngjyre gri e erret me targe AIR 109
• Tirane Kavaje Helmes, Mjeti me Targe AA 580 TP
• Tirane Kavaje Kamion volvo,ngjyre e kuqe e erret,me targe AB 415 EB
• Tirane Helmes SHTODHER Kamion, Tipi Volvo, Targa AA 196 PZ, Ngjyre e bardhe
• Tirane Helmes Gjysem Rimorkio, Fliegl, Ngjyre gri, Targa ACR719.
• Tirane Kavaje Kamion tip Daimler Chrysler,Atego ngjyre portokalli, me targe AA 753 PZ
• Tirane Helmes SHTODHER Automjet Volkswagen Caddy me targe AB 773 GF.
• Tirane Kavaje Kamion Mercedes Benz,ngjyre e bardhe me targe AB 436 EB
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.5.A.3 - Prodhim dhe tregtim të produkteve të mbrojtjes së bimëve (produkteve të rrezikshme dhe me rrezikshmëri të lartë)
II.5.B.2 - Tregtim me shumicë të plehrave kimike me rrezikshmëri
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
XII.5 - Leje mjedisore
Çështje Ligjore: I. Sipas urdherave Nr.669/3 Dosje, Nr.670/3 Dosje, date 05.07.2022, leshuar nga Permbaruesi Gjyqesor Euglent OSMANAJ, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi aktivet e debitorit Shoqeria “MBM” sh.p.k me NIPT : K83807201L, deri ne nje urdher te dyte te permbaruesit gjyqesor.

II. Sipas urdherit Nr.669/13 Dosje, date 03.08.2022, leshuar nga Permbaruesi Gjyqesor Euglent OSMANAJ, u urdherua heqja e mases sekuestros konservative mbi aktivet e debitorit Shoqeria “MBM” sh.p.k me NIPT 28 : K83807201L, e vendosur me urdherin Nr.669/3 Dosje date 05.07.2022.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Helmes SHTODHER Ura e Draçit, Shtodher, Komuna Helmes, Kavaje

Adresa:
• Durres, Bubq, Budull, Fshati Budull, Kruje.
• Durres Fushe Kruje Fshati Budull, Rruga Budull- Fushe Kruje, objekti Nr.1 prane Hekurudhes
• Tirane Kavaje Fshati Helmes, Rruga 3 Durres-Lushnje prane Ures se Draçit, objekti Nr.1
• Tirane Kavaje Pasuria me Nr. 131/51, vol. 5, faqe 135, ZK 3427, me vendodhje Shtodhër, Kavajë
• Tirane Kavaje Pasuria me Nr. 5/34 dhe kod unik 3427007083, ZK 3427, me vendodhje Shtodhër, Kavajë

Faqja Web:
www.mbmcompany.al

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 18.11.2023
Akti i themelimit
Urdher per venien e sekuestros konservative date 05.07.2022
Kontrate per dhurim kuotash kapitali date 14.01.2012
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 20.08.2014
Kontrate per shitje kuotash date 05.11.2009
Kontrate per shitje kuotash date 18.11.2008
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 16.07.2010
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 02.09.2011
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 25.08.2013
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 14.08.2012
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 02.10.2018
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 03.09.2015
Kontrate shitje kuotash kapitali date 13.07.2022
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 25.08.2017
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 02.10.2018
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2010
Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 317 664 970,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 266 462 107,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 22 583 726,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 22 943 158,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 20 898 937,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 31 452 671,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 41 596 119,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 40 262 525,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 41 451 631,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 39 925 913,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 35 962 190,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 43 412 945,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 17 164 353,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:3 378 024 345,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:2 380 436 686,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:1 960 417 892,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 788 151 810,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 616 315 218,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 759 516 626,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 831 521 270,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 380 140 406,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 638 541 165,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 1 453 611 308,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 1 273 820 246,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 1 352 625 974,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 661 749 137,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala