Skip to content

Angjelin Hasaj
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-01-11 13:52:37
JSON

NIPT: K87629701P
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Tregti me pakice dhe shumice e artikujve te ndryshem, tregti me pakice e artikujve te ndertimit. Tregtim i mallrave anticovid si maska, doreza, dizinfektante etj. Tregtim materiale pastrimi dhe dizinfektimi. Tregtim i mallrave industriale, paisjeve elektrike dhe elektronike, materialeve elektrike dhe hidraulike. Tregtim i mallrave te kancelarise dhe tonerave.
Emërtime të tjera Tregtare: Angjelin Hasaj
Forma ligjore: Person Fizik
Viti i Themelimit: 29/02/2008
Rrethi: Shkoder
Shteti ku vepron: Shqiperi
Lloji i pronësisë: Private
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Shkoder, Kastrat, PJETROSHAN, Rruga Nacionale Pjetroshan-Bajze, Godine 1-kateshe, nr.240/2, Pjetroshan

Adresa:
1.Shkoder, Kastrat ,BAJZE, Lagjia Ndrecaj, Rruga Qender, Zona Kadastrale 3982, nr.pasurie 3/132.
2.Shkoder, Kastrat, BAJZE, Lagjia Ndrecaj, Rruga Qender, Zona Kadastrale 3982, nr.pasurie 3/132, bodrum.
3. Shkoder, Kastrat, PJETROSHAN, Rruga Nacionale Pjetroshan-Bajze, godine 1-kateshe, nr 240/1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar - Date 15.12.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2010
Pasqyrat Financiare viti 2011
Pasqyrat Financiare viti 2012
Pasqyrat Financiare viti 2013
Pasqyrat Financiare viti 2014
Pasqyrat Financiare viti 2015
Pasqyrat Financiare viti 2016
Pasqyrat Financiare viti 2017
Pasqyrat Financiare viti 2018
Pasqyrat Financiare viti 2018 (Shenimet Shpjeguese)
Pasqyrat Financiare viti 2019
Pasqyrat Financiare viti 2019 (Shenimet Shpjeguese)
Pasqyrat Financiare viti 2020
Pasqyrat Financiare viti 2020 (Shenimet Shpjeguese)
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 2 438 327,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 3 239 329,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 5 139 081,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 7 633 184,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 2 225 988,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 449 145,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 374 355,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 689 516,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 493 858,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 438 975,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 786 888,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:75 767 325,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:68 421 908,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:71 809 094,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:68 307 816,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:28 769 549,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:12 940 013,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 18 582 864,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 17 761 973,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 23 000 572,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 22 163 717,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 7 800 039,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.B