Skip to content

LEZHA - TRAVEL
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-10-16 10:52:46
JSON

NIPT: K88406502H
Administrator: Neritan Ndreca
Objekti i Veprimtarisë: Transport udhetaresh brenda e jashte vendit,import eksport dhe tregtim me shumice dhe pakice te mallrave industriale, ushqimore, blegtorale, bujqesore,materialeve te ndertimit,lendeve te para,pajisjeve elektrike, elektronike, higjeno -sanitare,hidraulike,duroaluminit,pllakave te te gjitha llojeve,plastikes,gomes,lendes drusore e mobiljeve,makinave te te gjitha llojeve e tonazheve,pjeseve te kembimit,makinerive te ndryshme,konfeksioneve ,parfumerise,kancelarise e materialeve te paisjeve e te zyrave.hapje e bar- restoranteve si dhe investime ne fusha te ndryshme.
Emërtime të tjera Tregtare: LEZHA - TRAVEL
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 01/10/2008
Rrethi: Lezhe
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Lezhe, AUTOBUS MERCEDES BENZ me targe; AA 236 DU
Lezhe, Mjeti; AUTOBUS MERCEDES BENZ me targe AA 391 RS
Lezhe, Balldren, AUTOBUS, NEOPLAN me targe; AA 475 PJ
Lezhe, AUTOBUS IVECO FIAT me targe AA 359 SV
Lezhe, Lagjja Beselidhja, Rruga e Shkodres, pike parkimi ne zonen kadastrale 8632, nr.pasurie 13/55, mjeti Autobus, Mercedes Benz, me targe AA 770 HK
Lezhe, Mjeti AUTOBUS MERCEDES BENZ me targe; AA 447 SP
Lezhe, Lagjja Beselidhja, Rruga e Shkodres, pike parkimi ne zonen kadastrale 8632, nr. pasurie 13/55, mjeti mercedes benz, Autobus me targe AA461JT.
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Lezhe, Lagjja Koder Marlekaj, autostrada Lezhe-Shkoder, Godina afer "Viva-Bar", nr. pasurie 13/55, zona kadastrale 8632.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 16.10.2021
Akti i themelimit
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 1 482 150,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -1 975 398,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 58 694,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 19 797,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 48 441,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 392 237,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 119 417,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 8 819,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 62 779,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:3 080 851,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:3 307 914,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:2 967 121,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:2 473 776,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:2 903 877,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:2 926 369,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 320 998,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 1 600 375,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 1 482 150,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala