Skip to content

LE SPOT GROUP (Ish UNIVERSAL GROUP, Ish REKLAMA MEDIA GROUP)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-03-03 10:12:34
JSON

NIPT: K91413013O
Administrator: Vilma Maze
Objekti i Veprimtarisë: Të operojë në fushën e administrimit të tabelave dhe paneleve të reklamave, zhvillimi i strategjive për përdorimin efektiv të masmedias, për blerjen dhe marrjen me qira të hapësirave publicitare i të gjitha llojeve. Përgatitja, printimi i posterave të ndryshëm, prodhim, tregtim i programeve, videove, filmave i të gjitha llojeve. Organizimi i kongreseve ekspozitave, koncerteve dhe evenimenteve i të gjitha llojeve. Shërbime konsulence promovimi për shoqëri të ndryshme, realizimi i reklamave të ndryshme, etj. Veprimtari në fushën imobiliare. Zhvillimi dhe administrimi i pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme, shit-blerja, marrja dhe dhënia me qira e nënqira e tyre. Veprimtari në fushën ndërtimore.
Emërtime të tjera Tregtare: LE SPOT GROUP
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 12.02.2009
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 500 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. STUDIO PRO është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 07.05.2014 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L41712017A, me adresë në Tiranë, Kashar, Katundi i Ri, Lagjja Katund i ri, rruga Dhaskal Tod'hri, godine 1-katëshe nr 26, me likuidator Fatbardha Shtrepi. Shoqëria është e c’regjistruar. LE SPOT GROUP sha zotëronte 100% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 03.03.2021).

II. SPOT COMMUNICATIONS është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 18.11.2008 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K82320007D, me adresë në Tiranë, Rruga Themistokli Gërmenji, Nr 1 me administrator Mirza Alibegaj. LE SPOT GROUP sha zotëron 100% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 03.03.2021).

III. PUBLIX është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 22.04.2009 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K91708011F, me adresë në Tiranë, Rruga Themistokli Gërmenji, Nr 1, me administrator Zefina Asani. LE SPOT GROUP sha zotëron 100% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 03.03.2021).

IV. UNIVERSAL ALBANIAN MEDIA është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 28.12.2007 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K81304002T, me adresë në Tiranë, Rruga "Medar Shtylla", pallatet "Alban Tirana", kati II-të, me administrator Theodhoro Çami dhe likudiator Fatbardha Shtrepi. Shoqëri është e c’regjistruar. LE SPOT GROUP sha zotëronte 60% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 03.03.2021).

V. NEW DEVELOPMENT është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 06.11.2008 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K82307008P, me adresë në Tiranë, Bulevardi Zogu I, Sheshi Frenc Nopcka, Njësia Bashkiake nr. 9, Pallati Nr. 1, Dyqani Vodafone, Kati përdhe, me administratore Erjona Pepa. LE SPOT GROUP sha zotëron 100% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 03.03.2021).

VI. MINDSHARE ALBANIA është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 19.03.2014 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L41528006N, me adresë në Tiranë, Rruga Themistokli Gërmenji Nr.1, me administrator Denis Abazaj. LE SPOT GROUP sha zotëron 100% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 03.03.2021).

VII. LE SPOT PRODUCTION SH.P.K është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 16.03.2006 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K61805010F, me adresë në Tiranë, Rruga Themistokli Germenji, Nr 1, me administrator Mirjona Rada. LE SPOT GROUP sha zotëron 100% të kapitalit të kësaj shoqërie. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 03.03.2021).

VIII. UNLIMITED MEDIA (UM) është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 11.03.2009 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K91513004S, me adresë në Tiranë, Rruga Themistokli Germenji, Nr 1, me administratore Selena Kurti. LE SPOT GROUP sha zotëron 100% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 03.03.2021).
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Anëtarë Bordi: Vilma Maze, Mirza Alibegaj, Eriola Qilimi
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga "Themistokli Germenji", Nr.1

Faqja Web:
https://www.lespotgroup.al/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 03.03.2021
Akti I themelimit
Kontrate per shitje aksionesh 13.01.2012
Kontrate per shitje aksionesh 22.01.2014
Kontrate per shitje aksionesh 20.09.2016
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 124 691 533,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 55 127 337,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 92 645 163,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 23 010 713,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 160 753 668,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 185 886 096,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 20 083 892,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 11 684 973,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 124 090 359,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -1 625 390,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 818 088 981,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 543 748 861,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 545 669 692,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 898 640 841,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 813 959 499,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 549 055 076,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 29 062 439,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 26 462 055,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 132 120 648,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 603,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala