Skip to content

SOGELEASE ALBANIA (Perthithur nga "Banka OTP Albania")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-07-13 10:47:30
JSON

NIPT: K92025003L
Administrator: Alkion Elezi
Objekti i Veprimtarisë: Ushtrim i veprimtarise se qirase financiare,qiradhenia financiare e sendeve te luajtshme dhe pasurive te paluajtshme, duke perfshire dhe financimin ose kredidhenien ne funksion te veprimtarise se qirase financiare.
Emërtime të tjera Tregtare: SOGELEASE ALBANIA
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 21/08/2009
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000 000,00
Numri i pjesëve: 100 000
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “Banka OTP Albania”, shoqëri aksionare e se drejtës shqiptare, themeluar me date 12/11/2003 me NUIS K41424801U me seli qendrore ne Tiranë, Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Twin Towers, Kulla 1, kati 9 dhe me administrator Bledar Shella. Aksionar i vetem i shoqerise eshte shoqeria hungareze “OTP Bank Nyrt”. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 13.07.2023)

Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Pierre-Xavier Rouhier, Gent Sejko, Bledar Shella
Statusi: Ç’regjistruar pa likuidim (me perthithje)
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Bashkimi me Përthithje

I. Me datë 18.04.2012, u hartua Projekt Marrëveshja e Bahskimit të Shoqërive Tregtare nëpërmjet Përthithjes, midis “Sogelease Albania” sh.a (shoqëria e përthithur) dhe "Banka OTP Albania (Ish "Banka Societe Generale Albania", Ish "Banka Popullore")" (shoqëria përthithëse). Bashkimi me përthithje bëhet në kuadrin e riorganizimit të aktivitetit bankar, përfshirë leasingun financiar, të "Banka OTP Albania (Ish "Banka Societe Generale Albania", Ish "Banka Popullore")". Objekti i veprimtarisë së shoqërisë "Banka OTP Albania (Ish "Banka Societe Generale Albania", Ish "Banka Popullore")" do të përfshijë dhe objektin e veprimtarisë së shoqërisë Sogelease Albania sh.a.

II. Më datë 04.02.2013, u nënshkrua Marrëveshja e Bashkimit nëpërmjet përthithjes ndërmjet shoqërisë përthithëse "Banka OTP Albania (Ish "Banka Societe Generale Albania", Ish "Banka Popullore")" sha dhe shoqërisë së përthithur “Sogelease Albania” sh.a.

Në kuadrin e këtij operacioni bashkimi shoqëria Sogelease Albania sh.a do t’i transferojë shoqërisë "Banka OTP Albania (Ish "Banka Societe Generale Albania", Ish "Banka Popullore")" sh.a tërësinë e elementëve të aktivit dhe pasivit sipas bilancit kontabël të vitit që përfundoi më 31.12.2012. Të gjitha marrëdhëniet kontraktuale të lidhura nga shoqëria e përthithur Soglease Albania sh.a dhe që janë në fuqi në datën e përthithjes, transferohen te shoqëria përthithëse "Banka OTP Albania (Ish "Banka Societe Generale Albania", Ish "Banka Popullore")" sh.a.
Duke qenë se "Banka OTP Albania (Ish "Banka Societe Generale Albania", Ish "Banka Popullore")" sh.a është 100% aksioner i shoqërisë që do të përthithet “Sogelease Albania sh.a”, ky bashkim me përthithje nuk do të sjellë ndryshim në kapitalin themeltar të shoqërisë përthithëse. Punëmarrësit e shoqërisë së përthithur do të transferohen në shoqërinë përthithëse "Banka OTP Albania (Ish "Banka Societe Generale Albania", Ish "Banka Popullore")" sh.a.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Bulevardi Deshmoret e Kombit, Holli Kullave Binjake, Kati i Trete

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 13.07.2023
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Projekt Marrëveshje e Bashkimit të Shoqërive “Sogelease Albania” sh.a dhe "Banka OTP Albania (Ish "Banka Societe Generale Albania", Ish "Banka Popullore")" sha nëpërmjet Përthithjes datë 18.04.2012
Marrëveshje e Bashkimit të Shoqërive “Sogelease Albania” sh.a dhe "Banka OTP Albania (Ish "Banka Societe Generale Albania", Ish "Banka Popullore")" sha nëpërmjet Përthithjes datë 04.02.2013
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 13.07.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2011
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 17 129 405,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 2 837 659,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 71 486 517,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 16 124 216,00
Punuar Nga : P. Nikolli