Skip to content

AUTO MANOKU
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-07-06 12:19:11
JSON

NIPT: K92128001N
Administrator: Albert Manoku
Objekti i Veprimtarisë: Import-eksport, tregtim me shumice e pakice i pjeseve te kembimit, vajrave industrial per mjetet motorrike, goma, bateri, antifrize, solucione te ndryshme dhe te tjera te ngjashme. Sherbime montimi, riparime, kontrolle periodike per te gjitha tipet e automjeteve dhe mjeteve motorrike, si dhe çdo aktivitet tjeter te lejuar nga ligji. Tregtim te materialeve ne fushen e ndertimit, si hidrosanitare, elektrike, inerte, etj., qe i perkasin kesaj fushe. Trajnim punonjesish ne fushen e riparimit te automjeteve.
Emërtime të tjera Tregtare: AUTO MANOKU
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 26/09/2009
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: Auto Manoku Servis, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 04/11/2016 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L62311016C, me adrese Tirane, Kashar YRSHEK, Rruga Nozllaku, Godine 2 kateshe, Kati 1, Zona Kadastrale 3866,Nr. Pasurie 287/28, me administrator Artur Zeneli dhe Albert Manoku. AUTO MANOKU sha zoteron 50% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 06.07.2021)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Aqif Toska, Rezart Caushi, Majlinda Manoku
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia Bashkiake nr-7, Rruga e Kavajes, Pallati-152, Hyrja-1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 06.07.2021
Akti i themelimit
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 09.12.2017
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 6 996 653,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 6 758 268,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 8 347 890,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 3 624 174,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 3 427 799,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 6 431 470,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 3 732 839,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 4 068 328,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:173 892 158,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:135 118 013,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:167 352 630,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:129 185 170,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:127 290 789,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 107 950 296,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 46 681 035,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 45 857 303,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala