Skip to content

ALBANIAN FACTORING SERVICES (AFS)

JSON

NIPT: L01510001R
Administrator: Gert Peshkatari
Objekti i Veprimtarisë: Objekti i Shoqërisë do të jetë kryerja e aktivitetit financiar të faktoringut si dhe aktiviteteve të tjera financiare jo-bankare, në përputhje me legjislacionin në fuqi e licencat e dhëna nga autoritetet e caktuara me ligj. Objekti i Shoqërisë do të përfshijë dhënien e shërbimeve këshilluese, ndërmjetëse dhe shërbime të tjera ndihmëse për aktivitetin kryesor. Shoqëria mund të themelojë, zotërojë pjesëmarrje a kontrollojë shoqëri të tjera tregtare, apo të bashkëpunojë, të lidhë marrëveshje jonit-venture a marrëveshje të ngjashme, me shoqëri të tjera që kanë objekt të njëjtë apo të ngjashëm me objektin e Shoqërisë. Shoqëria mund të kryejë transaksione financiare, transaksione me pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme si dhe të garantojë detyrimet e veta apo të palëve të treta duke vendosur mbi pasuritë e saj garanci të ndryshme sipas parashikimeve ligjore
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 24.02.2010
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 82 800 000,00
Numri i pjesëve: 828 000
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Andi Memi, Shpati Hoxha, Qemal Disha
Statusi: Aktive
Leje/Licensa: Nr. 21 -
 Dt: 04.11.2010 -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
TIRANE Rruga Abdyl Frasheri, seksioni B, pallati Hekla, ap. 1, kati i dyte

Faqja Web:
www. factoringalbania.al 

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -44 214 774,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -13 781 152,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -13 781 152,00