Skip to content

OMEGA PHARMA GROUP
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2022-01-06 14:20:00
JSON

NIPT: L01529009P
Administrator: Fatos Çausholli
Objekti i Veprimtarisë: Import - eksport medikamente e lende te para, e te licensuar nga organet e tjera kompetente ne rastet kur kerkohet.Tregtim me shumice e pakice te artikujve farmaceutik. Import eksport paisjesh mjeksore, reagenteve dhe kiteve, servis paisjesh mjeksore dhe mirmbajtje
Emërtime të tjera Tregtare: OMEGA PHARMA GROUP
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 24.03.2010
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 900 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1)Tirane Kashar KASHAR Motorr me targe CA 107
2)Tirane Kashar KASHAR Automjet me targe TR 9983 K
3)Tirane Tirane TIRANE TR 503 H (Motor)
4)Tirane Tirane TIRANE AA 362 BO
5)Tirane Kashar KASHAR Motor me targe CAE 514
6)Tirane Kashar KASHAR Motorr me targe TR 7 C23
7)Tirane Kashar KASHAR Motor me targe CAG 471
8)Tirane Kashar KASHAR Mjet me Targë AA 326 HJ
9)Tirane Kashar KASHAR Mjet me Targë AA 819 GI
10)Tirane Tirane TIRANE AA 361 BO
11)Tirane Kashar KASHAR Mjet me targe AA 631 DO
12)Tirane Kashar KASHAR Motorr me targe TR 158 F
13)Tirane Tirane TIRANE TR 0746 S
14)Tirane Tirane TIRANE Motor me targë CAC 306
15)Tirane Kashar KASHAR Motor me targe CAF 380
16)Tirane Kashar KASHAR Motor me targe CAF 633
17)Tirane Kashar KASHAR Mjet me targe AA 634 DO
18)Tirane Kashar KASHAR Mjet me Targë AA 118 GO
19)Tirane Tirane TIRANE TR 146 F (Motor)
20)Tirane Kashar KASHAR Motorr me targe TR 198 H
21)Tirane Tirane TIRANE AA 071 BL
22)Tirane Kashar KASHAR Motor me targe CAD 459
23)Tirane Kashar KASHAR Automjet me targe AA 195 BL
24)Tirane Kashar KASHAR Motor me targe CAF 722
25)Tirane Kashar KASHAR Motor me targe CAE 515
26)Tirane Kashar KASHAR Motor me targe CAF 79
27)Tirane Kashar KASHAR Automjet me targe AA 477 MS
28) 29)Tirane Kashar KASHAR Mjet me targe AA 837 DN
30)Tirane Kashar KASHAR Automjet me targe TR 6945 P
31)Tirane Kashar KASHAR Mjet me targe AA 835 DN
32)Tirane Kashar KASHAR Mjet me targe AA 632 DO
33)Tirane Kashar KASHAR Mjet me Targë AA 466 LZ
34)Tirane Kashar KASHAR Mjet me targe AA 944 EX .
35)Tirane Kashar KASHAR Motorr me targe TR OC 14
36)Tirane Kashar KASHAR Motor me targe CAD 419
37)Tirane Kashar KASHAR Mjet me Targë AA 669 GK
38)Tirane Kashar KASHAR Motor me targe CAF 634
39)Tirane Tirane TIRANE Motor me targë CAC 307
40)Tirane Kashar KASHAR Mjet me Targë AA 803 GI
41)Tirane Kashar KASHAR Mjet me Targë AA 300 IO
42)Tirane Kashar KASHAR Automjet me targe TR 7207 U
43)Tirane Tirane TIRANE Mjet me targe AA 355 FJ
44)Tirane Tirane TIRANE TR 413 H (Motor)
45)Tirane Tirane TIRANE TR 5788 R
46)Tirane Kashar KASHAR Motor me targe CAF 379
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
KASHAR Kthesa e Kamzes, perballe Casa Italia

Adresa:
1.Tirane Tirane TIRANE Rruga Kongresi i Manastirit, Pallat i ri, perballe gjimnazit Çajupi
2.Tirane Kashar KASHAR Magazine perballe"Brunes",kilometri 3.5
3.Tirane Tirane TIRANE Rruga "Kongresi i Manastirit", Nd.51, H.5, magazine

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 6.1.2022
Kontrate e shitjes se kuotave, date 13.01.2013
Vendimi i asmblese se ortakeve, date 05.03.2012
Kontrate per shitjen e kuotave, date 13.04.2012
Vendimi i ortakeve te shoqerise, date 20.04.2012
Vendimi i asamblese se ortakeve, date 01.04.2013
Vendimi i ortakut te vetem, date 10.05.2013
Vendimi i ortakut te vetem, date 21.05.2013
Kontrate dhurimi kuotash, date 17.02.2014
Vendimi i asamblese se ortakeve, date 23.01.2014
Kontrate e shitjes se kuotave, date 22.07.2014
Vendimi i asamblese se ortakeve, date 07.10.2014
Vendimi i ortakut te vetem, date 30.06.2014
Vendimi i asamblese se ortakeve, date 09.11.2015
Vendimi i asamblese se ortakeve, date 17.10.2016
Akt-marrveshja, date 24.10.2016
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2016
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 57 195 936,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 131 191 526,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 74 319 956,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 195 925 380,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 181 982 903,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 14 380 588,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 7 067 168,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:3 960 280 426,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:3 888 646 177,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 3 034 257 529,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 2 830 864 574,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 2 065 723 559,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 1 788 873 065,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 370 076 050,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016

Punuar Nga : I.Cara