Skip to content

77 ELEKTRONIK CASINO
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-09-08 13:08:58
JSON

NIPT: L01817010O
Administrator: Orlin Goranov Kaltakchiev
Objekti i Veprimtarisë: Shoqeria kryen veprimtarine e saj ne fushat e:Lojrave aritmetike ku perfshihet bingo,lojrave te fatit sportive qe perfshijne konkurset dhe bastet,llotarite per te cilet hidhet short dhe llotarite e çastit,lojrat elektronike me fitim ne çast.
Emërtime të tjera Tregtare: 77 ELEKTRONIK CASINO
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 27/05/2010
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 12 000 000,00
Numri i pjesëve: 2 000
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Dritan Balla; Kristaq Tiko; Zamir Kuka
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me date 10/12/2020, me ane te Urdhërit Nr.10311 Prot, date 27.11.2020, leshuar nga Permbaruesi Gjyqesor Juxhin Llanaj, protokolluar nga QKB me Nr.11149 Prot., datë 07.12.2020, u vendos, vendosja e mases se sekuestros mbi aktivet e debitorit shoqeria “77 Elektroni Cazino” SHA me Nipt L01817010O. Depozitimi i Urdhërit Nr.10311 Prot, date 27.11.2020, leshuar nga Permbaruesi Gjyqesor Juxhin Llanaj, protokolluar nga QKB me Nr.11150 Prot., datë 07.12.2020, ku eshte vendosur: Vendosja e mases se sekuestros mbi aktivet e debitorit shoqeria “77 Elektroni Cazino” SHA me Nipt L01817010O.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Konferenca e Pezès,Kulla D,Shkalla 6,prane Condor Center

Adresa:
1. Tirane, Rruga Vaso Pasha,Pallati nr 13/1

2. Tirane, Rruga Bedri Karapici Nr.3/81 (magazine)

3. Devoll, Bilisht, Rruga Kryesore perballe Bankes Tirana

4. Lushnje, Rruga "Kongresi i Lushnjes", kati 2, ne zonen kadastrale 8571

5. Durres, Rruga Prokop Meksi,Lagjia nr 4,ish Kinemaja

6. Mallakaster, Ballsh, Lagjja "28 Nentori", Zona 1090

7. Vlore, Rruga Sadik Zotaj,Lagjia Pavarsia pas Stadiumit Flamurtari

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 08.09.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Vendim i Aksionerit te Vetem, Zmadhim Kapitali date 21.07.2010
Urdher per Venie Sekuestro date 27.11.2020
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2012
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -29 213 512,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 4 466 930,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -3 651 375,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 138 871 798,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 224 657 721,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 72 268 791,00
Punuar Nga : A.Baja