Skip to content

Albana Çakshiri
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-10-16 08:01:52
JSON

NIPT: L03712002A
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Agjensi spektaklesh dhe konkursesh per femije dhe te rritur brenda dhe jashte vendit, kurse te ndryshme artistike, krijime librash, gazetash, revistash, shitje pikturash, dhuratash te produkteve dhe materialeve te kesaj agjensie, organizime te eventeve familjare etj.
Emërtime të tjera Tregtare: ALBANIA EVENT PRODUCTIONS
Forma ligjore: Person Fizik
Viti i Themelimit: 12/01/2010
Rrethi: Korce
Shteti ku vepron: Shqipëri
Lloji i pronësisë: Private
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me date 19.03.2018, me ane te Urdhërit Nr.3912 Prot., Nr.845 Dosje, protokolluar nga QKB me Nr.3211 Prot., date 20.03.2018, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “AA BAILIFF” sh.p.k., ku është urdhëruar: Vendosjen e sekuestros mbi kuotat qe zoteron debitori Albana Çakshiri ne subjektin Albana Çakshiri p.f., pajisur me Nuis (Nipt)- L03712002A duke ndaluar disponimin ose tjetersimin e tyre si dhe ushtrimin e te drejtave qe rrjedhin nga keto kuota.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Korçe, Lagjja Nr. 7, Rruga Bajram Curri, Nd.18, H.5, Ap.15. 7004

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 16.10.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Lala