Skip to content

MELITA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-26 12:47:40
JSON

NIPT: L11517009C
Administrator: Brunilda Poloska
Objekti i Veprimtarisë: Organizimi transportit te udhetareve dhe te mallrave me mjete te komunikacionit ajror dhe tokesor dhe detar, çelja e zyrave te agjensive turistike dhe te shitjes se biletave per udhetime brenda dhe jashte vendit me te gjitha llojet e mjeteve, organizimi i sherbimeve .Ne fushen e tregtise import - eksport, me shumice dhe pakice te mallrave industriale ,ushqimore, elektroshtepiake , hapjen e bar bufeve , restoranteve, pikave te servisit, parkim automjetesh, lavazhit , te hoteleve , motele , fshatrave turistike si dhe agjensive per shitblerje, dhenie me qira te pasurive te luajteshme dhe te paluajteshme , agjensive imobilare , agjensi per sherbime makina me qira , sherbime krociere brenda dhe jashte vendit , agjensi komisionere etj . Ne fushen e : Ndertim objektesh te permasave te ndryshme , shtepi , vila , ndertesa shume kateshe ose komplekse banimi, punime mirembajtje , sherbim fasade, ndertim rrugesh dhe urash si dhe ndertime portuale , detare dhe ajrore si dhe rikonstruksionin e tyre , asfaltim dhe veshje me asfaltim , ndertim digash , galeri , tunele , damba , ndertim vepra kullimi , ujitje , impiante vaditese , punime mbrojtje dhe sisteme hidraulike , punime dhe sistemime elektrike , ndertim ambiente dhe sistemim gjelberimi, parqe dhe lulishte , nyje betoni, import eksport te artikujve te ndryshem si dhe skrap . transporti dhe pune , traktore , fadroma te gjitha llojeve , transportues maknia asfaltimi , makineri dhe pajisje per nyje betoni , etj . qe lidhen me fushen e ndertimit. Tregtimin e mallrave te ndryshme industriale dhe ushqimore ne te gjithe gamen e varieteteve te tyre qe lejohet nga ligji shqiptar ne fiiqi. -Transport per vete dhe per te tretet . Hapje , blerje dyqanesh me pakice.Veprimet e pasurive te paluajteshme : blerje dhe shitje , marrje dhe dhenje me qira ose huaperdorje ose ne çfardo lloj tjeter forme te pasurive te luajteshme dhe te paluajteshme ne varesi te qellimeve te shoqerise, etj.
Emërtime të tjera Tregtare: MELITA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 09/03/2011
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: " ALBECORP", shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e se drejtës shqiptare, e themeluar me 01/09/1995 me NIPT J61824112G me seli qendrore ne Tirane, Njesia Bashkiake nr.9, Rruga Panaroma, Kulla Biznesit, kodi postar 1016 dhe administrator Andia Thanasi. Ortak i vetem i shoqerise eshte Irfan Hysenbelliu. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 26.05.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 25.03.2021 terhequr nga QKB date 26.05.2023, Pronaret perfitues te subjektit “MELITA”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte:

Irfan Hysenbelliu, shtetas shqiptar, i datelindjes 1959, pronar perfitues per 100% te kapitalit, pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise meme " ALBECORP", ndersa shoqeria "ALBECORP" zoteron 100% te kapitalit tek “MELITA”. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 11.02.2013.
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Njesia Bashkiake nr.9, Rruga Panorama, Kulla e Biznesit, Kodi Postar 1016

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 26.05.2023
Akt themelimi i Shoqerise
Kontratë Shitje datë 25.05.2012
Kontratë Shitje Kuotash datë 11.02.2013
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 26.05.2023
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Punuar Nga : P. Nikolli