Skip to content

C.I.T (ish "T.A.L.M. - Albania")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-06-23 08:37:02
JSON

NIPT: L11614010R
Administrator: Ramiz ZekaJ
Objekti i Veprimtarisë: Ne fushen e arsimit, kultures, edukimit, formimit, kerkimit dhe aplikimit shkencor. Krijimin dhe ngritjen sasiore e cilesore te institucioneve perkatese arsimore, kulturore, edukative dhe shkencore te shkalleve e niveleve sipas dispozitave ligjore ne fuqi. Sherbime edukative dhe sociale. Trainime ne qendrat e miratuara. Staf te pergatitur e menaxhim cilesor te aktiviteteve perkatese. Studimi i projekteve arsimore si nga ana financiare dhe ajo menaxhuese e teknike. Hartim projektesh dhe perkujdesje per funksionimin e tyre. Sigurimi i perkrahjes llogjistike, i burimeve njerezore, teknike dhe ligjore per projektet. Miratimi i treguesve cilesore per mbikqyrjen dhe kontrollin e projekteve. Reklamini (marketingu) i projekteve. Ndertimin, restaurimin, mirembajtjen dhe funskionimin efektiv te objekteve ne funksion te aktiviteteve te percakturara.Krijimin dhe venien ne eficense te konvikteve, mensave e lokaleve ne fusnksion te permbushjes se objektivave themelore. Ne fushen e import-eksportit per mbulimin dhe permbushjen e nevojave te shoqerise. Organizimin e aktiviteteve ndihmese te nevojshme per veprimtarine normale te shoqerise si dhe veprimtari e aktivitete te tjera te ligjshme.
Emërtime të tjera Tregtare: C.I.T
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 30/03/2011
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 137 400,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Kapitali i shoqerise eshte i shprehur ne dollar amerikan ( ne shumen 10.000 USD), por eshte konvertuar ne leke sipas kursit te kembimit date 22.06.2022 (113.74)
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga: "Xhanfize Keko", Nr. 12, Kompleksi Xhura - prane TV Klan

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 23.06.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Kontrate Dhurimi Kuotash date 25.10.2013
Kontrate Shitje Kuotash date 16.08.2019
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet Shpjeguese te PF 2018
Pasqyrat Financiare 2019
Pasqyrat Financiare 2020
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 25 519 137,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -28 888 313,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -2 208 850,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -87 589 722,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -105 127 975,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -126 969 477,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -102 548 403,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -89 800 644,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -56 811 317,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -19 646 465,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:130 826 417,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:98 664 614,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:85 914 956,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:53 180 103,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:36 509 451,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:17 334 280,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 9 972 438,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 13 788 353,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 732 042,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Baja