Skip to content

AUTO START GROUP (A.S.G)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-12-22 09:24:34
JSON

NIPT: L11827007A
Administrator: Artan Kola
Objekti i Veprimtarisë: Importim-eksportim dhe tregtimin me shumicë dhe pakicë të artikujve të ndryshëm industrial, pjesë këmbimi për makina, vajra dhe lubrifikant, 'artikuj ushqimor, pije freskuese, pije alkoolike, kafe, makineri të ekspresit të kafesë, cigare; import-eksport, tregtim me shumicë dhe pakicë të mjeteve të transportit të të gjitha llojeve; import-eksport elektroshtëpiake, materiale ndërtimi, vegla dhe makineri pune, makineri industriale. Servis makinash. Shitje këpucësh, rroba dhe aksesore të ndryshëm.
Emërtime të tjera Tregtare: AUTO START GROUP (A.S.G)
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 21.06.2011
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 500 000,00
Numri i pjesëve: 1 000
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Artan Kola, Pal Kola, Eltjana Kola
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane Kamez,Automjet tip Volkswagen - Caddy, Targe TR 9409 S Tirane
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
VII.3.B.1 - Autoriparimi i mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Kodër Kamëz, pranë karburant "Baraoil", Tiranë

Adresa:
1.Tirane Kamezz, Bulevardi Blu, Zona Kadastrale nr.2066, Nr.Pasurie 81/62
2.Kashar YZBERISH Rruga Teodor Keko, Pallati Ales, Kati 1
3.Tirane Kashar YZBERISH Unaza e re, pallati "ALES", kati i parë, objekt në zonën kadastrale nr.3866, me numër pasurie 306/12

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 22.12.2021
Akt themelimi, dhe statuti i shoqerise, date 21.06.2011
Vendimi i asamblese se ortakeve, date 30.08.2012
Vendimi i Asamblese se Ortakeve, date 30.08.2018
Vendimi i asamblese se ortakeve, date 20.05.2014
Vendimi i asamblese se ortakeve, date 16.11.2017
Vendimi i asamblese se ortakeve, date 05.01.2018
Vendimi i Asamblese se ortakeve, date 22.01.2018
Vendimi i asamblese se ortakeve, date 12.03.2018
Vendimi i asambelse se ortakeve, date 11.06.2018
Vendimi i asamblese se ortakeve, date 12.11.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2017
Pasqyra e performances 2018
Pasqyra e performances 2019
Pasqyra e performances 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 2 233 214,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 5 233 862,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 4 956 606,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 5 348 099,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 5 002 244,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 2 562 155,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 2 103 722,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 424 454,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 1 913 345,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 749 886,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:104 619 260,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:53 622 052,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:49 014 446,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:65 627 616,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:71 194 875,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:64 053 338,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 50 722 964,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 34 818 555,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 47 765 712,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 13 915 910,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : I.Cara