Skip to content

ALBCOS - Albanian Cosmetics
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2018-06-30 15:01:12
JSON

NIPT: L21309006C
Administrator: Altina Rrogozhina
Objekti i Veprimtarisë: Import eksport tregtimi dhe shitja me shumice e pakice e nje game te gjere produktesh shendeti, kozmetike, bukurie, tekstile si dhe produkte te tjera dytesore te kesaj kategorie. Furnizimin (ofrimin e sherbimeve shoqerive te shtetesive te ndryshme, per ndjekjen e nje veprimtarie specifike dhe sidomos do te jete e specializuar ne krijimin e shoqerive te perbashketa, te koncorcumeve dhe te shoqatave te cdo lloji, ndermjet shoqerive te huaja dhe shoqerive shqiptare. Shoqeria mund te kryeje te gjitha ato aktivitete tregtare, financiare, me pasuri te luajtshme dhe te paluajtshme, qe organi administrativ i konsideron te dobishme ose te nevojshme per realizimin e veprimtarive qe perbejne objektin kryesor te veprimtarise; shoqeria mund te zoteroje kuota pjesemarrje ose aksione, me qellim te investimit te qendrueshem ne shoqeri te tjera, ne orrgane dhe organizma ne pergjthesi te krijuara ose ne krjim e siper, edhe pse nuk kane objekt te ngjashem ose qe ka te beje ose lidhur me te sajin;do te jape garanci, mbeshtetje, dhe garanci pasurore e personale edhe per borxhet e te treteve;gjithnje nese jane te nevojshme ose te dobishme per realizimin e aktiviteteve qe perbejne objektin social; mund te kerkoje te gjitha lehtesimet, te cdo lloji, te parashikuar nga normativat ne fuqi. Mund te kryeje cdo aktivitet tjeter qe konsiderohet fitimprures dhe ne interes te shoqerise, dhe qe nuk bie ne kundershtim me ligjet ne fuqi;
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 03.01.2012
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia bashkiake nr.2, Rruga Nasi Pavllo, Pallati nr.02.

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 7 532 608,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 3 808 548,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -25 425,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:39 307 606,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:22 048 410,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015
2016