Skip to content

Vintage Second-Hand e Neë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2018-06-30 15:01:12
JSON

NIPT: L22126013U
Administrator: Meri Tashi
Objekti i Veprimtarisë: Tregtimi dhe shitja me shumice e pakice e nje game rrobash dhe aksesoresh te cilet jane te cilesuar te perdorur.Shoqeria mund te kryeje te gjitha ato aktivitete tregtare,financiare me pasuri te luajtshme dhe te paluajtshme,qe organi administrativ i konsideron te dobishme ose te nevojeshme per realizimin e veprimtarive qe perbejne objektin kryesor te veprimtarise.Shoqeria mund zoteroje kuota pjesemarrje ose aksione, me qellim te investimit te qendrueshem ne shoqeri te tjera,ne organe dhe organizma ne pergjithesi te krijuara ose ne krijim e siper,edhe pse nuk kane objekt te ngjashem ose qe ka te beje ose te lidhur me te sajin.Shoqeria do te jape garanci,mbeshtetje dhe garanci pasurore e personale edhe per borxhet e te treteve,gjithnje nese jane te nevojshme ose te dobishme per realizimin e aktiviteteve qe perbejne objektin social; mund te kerkoje te gjitha lehtesimet,te cdo lloji te parashikuar nga normativat ne fuqi.Mund te kryej cdo aktivitet tjeter qe konsiderohet fitimprures dhe ne interes te shoqerise dhe qe nuk bie ne kundershtim me ligjet ne fuqi.Te gjitha aktivitetet e lartpermendura duhet do te kryhen ne perputhje dhe ne zbatim te dispozitave dhe ligjeve ne fuq
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 21.09.2012
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Nikolla Tupe, pallati 6, shkalla 2, apartamenti 9

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare