Skip to content

PETCOM
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-24 09:03:13
JSON

NIPT: L31925012H
Administrator: Daut Laçka
Objekti i Veprimtarisë: Shoqeria ka per objekt te saj kryerjen dhe marrjen pjese ne te gjitha aktivitetet qe nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar mund te ushtroje ne baze te legjislacionit shqiptar, dhe ne vecanti: tregtimi me pakice i karburanteve, lubrifikanteve etj; blerja dhe shitja ne perputhje me legjislacionin standarteve teknike, tregtimi i pjeseve te kembimit te makinave dhe sherbimeve, marrja me qira, ne menaxhim i pikave te tregtimit te karburanteve dhe kryerja e aktivitetit tregtar ne to, kryerja e cdo aktiviteti te lejuar nga legjislacioni per shoqerite tregtare. Per te arritur objektin te saj, Shoqeria, me vendim te Asamblese mund te realizoje drejtperdrejte apo ne menyre te terthorte cdo lloj pjesemarrje ne shoqeri te tjera shqiptare apo te huaja. Shoqeria, dhe me qellim arritjen e objektit te saj, mund te lidhe marreveshje tregtare apo bashkepunimi me shoqeri apo ndermarrje te tjera, si dhe te kryeje cdo veprim tregtar qe do ta konsideroje te nevojshem. Tregtim, import-eksport, i lendeve djegese me origjine nga biomasa.
Emërtime të tjera Tregtare: PETCOM
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 24/07/2013
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Rruga Ymer Kurti, Pallati Tekno Projekt nr.9, Njesia Bashkiake nr.5, ZP 1019

Adresa:
Fier Golem Golem I Madh, Komuna Golem i Madh, Autostrada Lushnje-Tirane, Km.2

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 24.04.2024
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -2 859 171,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -2 729 523,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -111 501,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -1 270 937,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -1 820 752,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -351 751,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:45 833 265,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:44 168 299,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:34 598 064,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:46 158 748,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:52 332 800,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:85 317 366,00
Punuar Nga : P. Nikolli